Golono, strzyżono

klasyka polskiej poezji dla dzieci Przejdź do książki

Dzieła wszystkie. Wiersze 1825-1829

Książka jest naukową edycją wierszy Adama Mickiewicza, napisanych przez poetę w twz. okresie rosyjskim w latach 1825-1829, opracowanych przez Czesława Zgorzelskiego na podstawie opublikowanych wydań, rękopisów autora oraz kopii sporządzonych przez osoby trzecie. Przejdź do książki

Literatura słowiańska. t.8

Oprac. Julian Maślanka. Przekład z franc. Leon Płoszewsi Tom VIII Dzieł to pierwsze od roku 1955 (czyli tzw. wydania jubileuszowego) przedstawienie prelekcji paryskich Adama Mickiewicza w College de France w nowym podziale na tomy. Obejmuje... Przejdź do książki

Sonety krymskie

Cykl 18 sonetów stanowiących opis podróży Adama Mickiewicza na Krym. Sonety krymskie są opisem orientalnej przyrody i kultury Wschodu oraz ukazują rozpacz poety - pielgrzyma, wygnańca stęsknionego za ojczyzną, z której wygnała go przemoc wroga.Wydanie... Przejdź do książki

Świteź

" Ktokolwiek będzisz w nowogródzkiej stronie,Do Płużyn ciemnego boruWjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie,Byś się przypatrzył jezioru.Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona,W wielkiego ksztalcie obwodu,Gęstą po bokach puszczą oczerniona,A gładka jak szyba lodu..." Przejdź do książki

Poezje wybrane

Wyboru dokonał Stanisław Makowski. Wstępem opatrzył Eugeniusz Sawrymowicz Przejdź do książki

Panicz i dziewczyna

Panicz i dziewczynaIW gaiku zielonym    Dziewczę rwie jagody;    Na koniku wronym    Jedzie panicz młody.   I grzecznie się skłoni,  I z konia zeskoczy;  Dziewczę się zapłoni,  Na dół spuści oczy.   «Dziewczyno kochana!  ... Przejdź do książki