Szukanie Boga

“Każdy wiek odznacza się czymś charakterystycznym. Obecnie żyjemy w czasach ogromnie skomplikowanej religijności. Prostota, jaka cechowała Chrystusa, rzadko występuje wśród nas.Zamiast tego mamy programy, metody, organizacje i świat nerwowych działań, które zabierają nasz czas i... Przejdź do książki

Niezwykły chrześcijanin

W sercu Autora widać gorące pragnienie jak najlepszego poznania Stwórcy. Słowo Boże kładzie nacisk na to, byśmy jako chrześcijanie wyszli poza elementarne nauki chrześcijańskie, i zwrócili się ku rzeczom wyższym. Książka Tozera pomaga właśnie nabrać... Przejdź do książki

Boży podbój

Autor piętnuje sekularyzację i przykładanie większej wagi do sfery intelektualno - doktrynalnej niż duchowej. Nawołuje do prawdziwej pobożności, chcąc powstrzymać zagrożenie wkradające się do życia chrześcijańskiego. Przejdź do książki