Poezje

Wybór poezji Angelosa Sikelianosa (1884-1951), jednego z najważniejszych XX-wiecznych poetów nowogreckich, twórcy idei delfickiej i przyjaciela Nikosa Kazantzakisa. Przejdź do książki