Requiem

Wiersze Anny Achmatowej. Przełożyli Seweryn Pollak i Eugenia Siemaszkiewicz. Przejdź do książki

Wiersze

W niniejszym tomie zawarte zostały najlepsze utwory poetki, wybrane z siedmiu zbiorów wydanych za jej życia, jak również wiersze opublikowane po śmierci autorki.Wstęp do edycji stanowi autobiograficzna notatka "Krótko o sobie". Książkę zaopatrzono w przepisy,... Przejdź do książki

Liryki najpiękniejsze

Wybór wierszy: W Carskim Siole, Głos pamięci, Spowiedź, Samotność, Motywy biblijne, Biały dom, Bieżeck, Oszczerstwo, W roku czterdziestym, Śmierć, Nowe mieszkanie, Napis na portrecie, Sonet nadmorski, Dedykacja Przejdź do książki

Milczenie było moim domem

Dwujęzyczny tom poezji w autorskim wyborze i przekładach zbigniewa Dmitrocy poety, bajkopisarza, tłumacza, satyryka i dramaturga. Anna Achmatowa (1889-1966), jedna z najwybitniejszych indywidualności w dwudziestowiecznej poezji rosyjskiej i światowej, w młodości związana z kręgiem akmeistów,... Przejdź do książki

Poezje

Zbiór wierszy jednej z najsłynniejszych poetek rosyjskich. Przejdź do książki

Poemat bez bohatera

Pisany przez dwadzieścia dwa lata, stanowi próbę lirycznej syntezy motywów historycznych i autobiograficznych, tragicznych losów mieszkańców Petersburga, prześladowań bolszewickich, samotności. Przejdź do książki

Poezje wybrane

Wiersze Anny Achmatowej. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył Seweryn Pollak. Przejdź do książki