Wybór opowiadań

Opis:W tomiku mieszczą się m.in.:- Śmierć urzędnika,- Kameleon,- Końskie nazwisko,- Kapral Priszibjejew,- Dzieciarnia,- Chłopcy,- Kasztanka,- Łysek,- Człowiek w futerale. Przejdź do książki

Pawilon szósty

Powieść przez niektórych uważana za największe dzieło Czechowa. W niewielkiej szpitalnej oficynie znajduje się sala nr 6 dla chorych umysłowo. Mieszka tam pięcioro ludzi, między innymi głuptak Mojsiejka i były egzekutor sądowy Iwan Dmitrycz Gromow.... Przejdź do książki

Opowiadania całkiem śmieszne

Zbiór zawiera opowiadania: "Córa Albionu", "Zagadkowa natura", "Szczęśliwy", "Dzieło sztuki". Przejdź do książki

Utwory sceniczne

X tom "Dzieł" Antoniego Czechowa zawiera utwory sceniczne włączone przez autora do zbiorowego wydania i dwa utwory, których autor nie dodał. Przejdź do książki

Utwory wybrane. Tom 1-2

Zawiera m. in. utwory: Niedźwiedź, żart sceniczny; Wesele, obrazek w jednym akcie; Jubileusz, żart sceniczny; Wujaszek Wania; Śmierć urzędnika; W Moskwie na Placu Trębackim; Kameleon; Końskie nazwisko; Zgryzota; Przesolił; Awantura; Marzenia... Przejdź do książki

Trzy opowieści

Trzy opowieści trzech rosyjskich pisarzy. "Śmierć Iwana Ilicza" Lwa Tołstoja, "Step" Antoniego Czechowa oraz "Suchodoły" Iwana Bunina.Wszystko w przekładzie Jarosława Iwaszkiewicza. Przejdź do książki