Kalendarz robotniczy na 1949 rok

Propagandowy kalendarz na rok 1949. Znajdują się w nim opisy wielu wydarzeń oraz kilkadziesiąt krótkich biografii znanych osób. Znamienne jest jednak to, że większość jest związanych z komunizmem. Przejdź do książki

Arden z Feversham

Pośród tzw. "Apokryfów Szekspirowskich" - sztuk narosłych do kilkudziesięciu w okresie trzech stuleci i będących zapewne dziełem wielu autorów, lecz przypisywanych przez niektórych krytyków największemu dramaturgowi elżbietańskiemu - figuruje "Arden z Feversham", dramat oparty na... Przejdź do książki

Z przygód imć Pana Amadisa z Walii, jako też innych wiernych druhów jego

Z przygód imć pana Amadisa z Walli jako też innych wiernych druchów jego to fragmenty przygód obszernie opisanych na przełomie XV i XVI wieku w czterotomowej epopei gromadzącej bez mała cały dorobek hiszpańskich opowieści średniowiecznych.Amadis... Przejdź do książki

The Platform Edge: Uncanny Tales of the Railways

Howling down the tunnels comes a new collection showcasing the greatest stories of strange happenings on the tracks, many of which are republished here for the first time since their original departure.Waiting beyond the barrier... Przejdź do książki