Blask zbawienia Homilie papieskie

Przez zmartwychwstanie Jezusa samo światło zostaje stworzone na nowo. On pociąga nas wszystkich za sobą do nowego życia zmartwychwstania i zwycięża wszelkie ciemności. On jest nowym dniem Boga dla nas wszystkich.Poruszające medytacje Benedykta XVIW czasach... Przejdź do książki

Wiara w piśmie i tradycji

SPIS TREŚCIJosepha Ratzingera Przyczynki do teologii fundamentalnej Peter HofmannWykaz skrótówCzęść AWiaraPojęcie i urzeczywistnienie wiaryWprowadzenie do: Joseph Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie [Teologiczna nauka o zasadach. Komponenty teologii fundamentalnej], München 1982Wiara jako poznanie i jako... Przejdź do książki

O nauczaniu II Soboru Watykańskiego

SPIS TREŚCICZĘŚĆ EKOMENTARZDO KONSTYTUCJI DOGMATYCZNEJ O KOŚCIELE LUMEN GENTIUMWprowadzenie [1963]Historia powstania Konstytucji i jej założeniaUwagi do pierwszego rozdziałuUwagi do drugiego rozdziałuUwagi do trzeciego rozdziałuRozdział czwarty, piaty i szóstyUwagi do siódmego rozdziałuUwagi do ósmego rozdziałuKolegialność biskupów... Przejdź do książki

Głód Boga. Kazania z Pentling

Człowiek pragnie czegoś większego. Odczuwa głód wielkiej miłości, nieskończonego ukojenia, głód Boga. Jeśli nie zostanie on zaspokojony, człowiek na dłuższą metę nie może żyć, bo nie znajduje odpowiedzi na to, co najbardziej istotne.Nieznane oblicze Benedykta... Przejdź do książki

Złote myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

SPIS TREŚCIWstępTajemnica BogaTajemnica dzieciństwa JezusaTajemnica przepowiadania JezusaTajemnica Krzyża i ZmartwychwstaniaTajemnica Kościoła i MaryiTajemnica człowieka Przejdź do książki

Jezus z Nazaretu

Nowe tłumaczenie trylogii Benedykta XVI Jezus z NazaretuMinęło już kilka lat od ukazania się trylogii Jezus z Nazaretu (2007-2012) Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, która stała się prawdziwym światowym bestsellerem i zarazem wielkim świadectwem fundamentów... Przejdź do książki

Nauczmy się wierzyć

Niniejsza książka Benedykta XVI przygotowywana była jako zbiór najciekawszych pism i wypowiedzi Papieża przeznaczony na trwający właśnie Rok Wiary. Jednakże w obliczu ogłoszenia decyzji Ojca Świętego o ustąpieniu ze Stolicy Piotrowej publikacja ta zyskuje dodatkowe... Przejdź do książki

Prawda, wartości, władza. Kiedy społeczeństwo można uznać za pluralistyczne

Trzy rozprawy, które składają się na nową publikację prefekta Kongregacji Nauki Wiary, dotyczą tego samego problemu: kwestii wolności. Wolność polityczna - mówi Ratzinger - jest nie do pomyślenia bez etycznych wartości wspólnotowych, takich jak sprawiedliwość... Przejdź do książki

Światłość świata

Głośna książka wywiad z Benedyktem XVIOto pierwszy w historii bezpośredni wywiad z urzędującym papieżem. Peter Seewald przez sześć dni rozmawiał z Benedyktem XVI o najważniejszych problemach współczesnego świata i Kościoła - przypadkach molestowania dzieci przez... Przejdź do książki

Tajemnica wcielenia. Nauczanie papieskie

W swoich przemówieniach i homiliach Benedykt XVI wielokrotnie rozważał tajemnicę Wcielenia. Próbując przybliżyć do niej wiernych, w prostych i zarazem przejmujących słowach odsłaniał głębię i majestat wydarzenia wymykającego się ludzkiej wyobraźni. Jak bowiem pojąć fakt,... Przejdź do książki