Kronika wydarzeń artystycznych, kulturalnych, towarzyskich i innych

Niniejsze felietony ukazywały się w „Gazecie Wyborczej" w Krakowie od jesieni 1993 roku. Zachowano układ chronologiczny, co jest oczywiste w wypadku kroniki. Pozostawiono także daty pierwodruków, niezwykle istotne, bo sytuujące każdy tekst wobec współczesnych mu... Przejdź do książki

Elegie, treny, sny

Autorski wybór wierszy jednego z najważniejszych poetów średniej generacji zawiera zestawione w przemyślaną, integralną całość wiersze z dotychczasowych książek poetyckich Maja, a także nieznane juvenilia i utwory najnowsze. Przejdź do książki

Światło

Nowy tom wierszy wybitnego poety średniego pokolenia, przeobrażającego się niepostrzeżenie z „czołowego przedstawiciela młodej generacji” w „klasyka” obecnego w antologiach i chętnie tłumaczonego na liczne języki. W ostatnich utworach Maj kondensuje i pogłębia charakterystyczny dla... Przejdź do książki