Listy z pustyni

Brat Carlo Carretto, były długoletni działacz Związku Młodzieży Katolickiej, także Ruchu Oporu, jako członek Zgromadzenia Małych Braci Jezusa postanowił spędzić resztę swojego życia na Saharze. Odtąd już nie działanie, już nie słowa, ale – w... Przejdź do książki

Ponad rzeczami

Rzeczy są nam dane po to, abyśmy w nie wnikali i mogli wyjść jakby z drugiej strony ku Nieskończoności i Niezmienności. Wiemy, że nic nie może powstrzymać wyścigu człowieka zdanego na przypadek, na prowizoryczność, ale... Przejdź do książki

Ja, Franciszek

Namawiano mnie,abym tomik ten zatytułował:Mój Franciszeki z pewnością byłoby to bardziej stosowne.Przeważyło jednak we mnie pragnienieposłuchania Jego.Zarozumiałość?Być może.Zapewniam was jednak,że napisałem go spędzając czas na modlitwie,a pomogły mi lataspędzone blisko niegona stokach Subasio. Przejdź do książki

Pustynia w mieście

Ta krótka książeczka jest jakby dopełnieniem "Listów". Autor snuje w niej swoje wspomnienia z pobytu w Hongkongu w 1977r. Zetknął się tam z nowoczesnością życia i z wielkim religijnym głodem. Stawia pytanie: czy można przeżywać... Przejdź do książki

Droga bez końca

Dwa podstawowe tematy składają się na tę nową książkę Carlo Caretto: temat drogi, którą każdy człowiek musi odbyć, aby dojść do Boga oraz temat dzieci zmarłych lub uśmierconych w łonie matki. Przejdź do książki