Góry Parnasu

"Góry Parnasu", niewydane dotychczas dzieło Czesława Miłosza, to nie tylko kolejny rozdział „wielkiej realistycznej powieści”, którą laureat Nagrody Nobla pisał przez całe życie. To także ewenement gatunkowy w jego twórczości – powieść science-fiction, a przy... Przejdź do książki

Wiersze

Tekst wierszy oparto na wydaniu: Czesław Miłosz "Utwory poetyckie" Michigan Slavic Publications, Ann Arbor 1976, z tejże edycji zaczerpnięto daty powstania poszczególnych utworów. Wiersz "Czarodziejska Góra" przedrukowano ze zbioru "Gdzie wschodzi słonce i kędy zapada... Przejdź do książki

To, co pisałem

Wiersze Czesława Miłosza. Wybór, układ i posłowie Włodzimierz Bolecki Przejdź do książki

Rozmowy zagraniczne. Część druga 1980-1994

Druga część Rozmów zagranicznych z Czesławem Miłoszem - to kontynuacja dialogu na odwieczne Miłoszowskie tematy: poezja, język, religia, historia, a także Litwa, Polska, Rosja i szeroko pojęta Europa Środkowa. Licznemu i międzynarodowemu gronu swych rozmówców... Przejdź do książki

Nieobjęta ziemia

„Nieobjęta ziemia” była pierwszym tomem wierszy, notatek, przekładów i epigrafów powstałym po przyznaniu Miłoszowi Nagrody Nobla w październiku 1980 roku. Można go czytać również jako idealny dziennik „podróżnego świata” z lat 1981–1984. Jego scenerią są... Przejdź do książki

Zdobycie władzy

Książka "Zdobycie władzy", pierwsza z dwóch powieści noblisty, była rzadko wznawiana. Jej problematyka wiąże się z zagadnieniami, o których traktował powstały nieco wcześniej "Zniewolony umysł". Jest to w pewnym sensie odpowiedź Miłosza na fałszujący prawdę... Przejdź do książki

Zniewolony umysł

Dzieło Czesława Miłosza to nie tylko znakomita rozprawa z dziedziny politologii i badań nad komunizmem, to literacki traktat albo swoista powieść z kluczem, zawierająca ponadczasową refleksję o kondycji ludzkiej, etyce, wolności i zniewoleniu, wyrastająca jednak... Przejdź do książki

Piesek przydrożny

Piesek przydrożny - uhonorowana Nagrodą Nike jedna z najbardziej osobistych i intrygujących książek Czesława Miłosza - to najlepszy przykład widocznego w całej twórczości noblisty poszukiwania formy bardziej pojemnej. Na hybrydalny gatunkowo, ale precyzyjnie skomponowany tom... Przejdź do książki

Trzy zimy. Głosy o wierszach

Projekt niniejszej książki powstał latem 1986 roku. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej czytelnik znajdzie facesimile oryginalnego wydania Trzech Zim, a w drugiej / komentarze ułożone według kolejności wierszy. Poprzedza je krótki wstęp... Przejdź do książki

W cieniu totalitaryzmów. Publicystyka rozproszona z lat 1945-1951 oraz teksty z okresu II wojny światowej

Miłosz wobec faszyzmu i komunizmu. Pierwsze wydanie rozproszonych tekstów z okresu wojny i lat powojennych.Zgromadzone w tym tomie teksty dają się czytać zarówno jako wielogatunkowy i wielobarwny opis pełnej paroksyzmów dwudziestowiecznej historii, jak i relacja... Przejdź do książki