O języku pospolitym

Ze Wstępu tłumacza: Rozprawa Dantego jest pierwszą teoretyczną refleksją nad włoskim językiem literackim i punktem wyjścia do toczącej się później przez wieki dyskusji na temat kwestii języka. Autor postuluje użycie jednego włoskiego języka literackiego, wykraczającego... Przejdź do książki

Życie nowe

Klasyka włoskiego "Dolce stilo nuovo". Dante wielbi ukochaną, która jest żoną innego mężczyzny, wychwala jej urodę poezją i poprzez jej piękno zbliża się do Boga. Przejdź do książki

Monarchia

ze Wstępu tłumacza:Filozofia polityczna Dantego stanowi znaczący etap w rozwoju europejskiej myśli politycznej (...). Oryginalność jego Monarchii polega na tym, że nikt przed nim nie podejmował próby teoretycznego uzasadnienia potrzeby monarchii uniwersalnej obejmującej cały rodzaj... Przejdź do książki

Dante i inksi.

Mirosław Syniawa przetłumaczył na język śląski wiersze znakomitych poetów, wsród których są: Horacy, Li Bai, Du Fu, Peire Cardenal, Gui de Cavaillo, Dafydd Ap Gwilym, Dante Alighieri, Abraham Cowley,Angelus Silesius,Iwan Kryłow, Joseph von Eichendorf, Frederic... Przejdź do książki

Boska komedia

Uniwersalny charakter Boskiej Komedii zasadza się na tym, że jest ona – by odwołać się do słów Ericha Auerbacha – naśladownictwem rzeczywistości we wszystkich jej sferach. Został w niej przedstawiony cały fizykalno-kosmologiczny, etyczny i historyczno-polityczny... Przejdź do książki