Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia.

"Prawda - Krzyż - Wyzwolenie" jest to zbiór artykułów, rozważań, referatów, przemówień i deklaracji ks. Franciszka Blachnickiego, które powstały w latach 1979-1984 w różnych sytuacjach, skierowanych do konkretnych ludzi i środowisk. Przejdź do książki

Eucharystia. Paschalne życie chrześcijanina

To książka dla osób, które chciałyby bardziej świadomie uczynić Eucharystię centrum swojego życia. Dla Założyciela Ruchu Światło-Życie jest ona uobecnieniem tajemnicy paschalnej Chrystusa i właśnie tym doświadczeniem dzieli się on z czytelnikami. Proponowane przez niego... Przejdź do książki

Spojrzenia w świetle łaski

Książka zawiera fragmenty pamiętników życia wewnętrznego ks. Franciszka Blachnickiego. Zapisy pochodzą z okresu pobytu w seminarium duchownym i z pierwszych lat kapłaństwa autora. Tytuł tego zbioru wskazuje na genezę zawartych w nim zapisków: ks. Franciszek... Przejdź do książki

Wolni i wyzwalający

Entuzjazm z jakim została przyjęta książka „Wolni i wyzwalający” stał się nowym zaczynem do podejmowania niezmiennie dynamicznego, niosącego zapał przesłania sformułowanego przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.Tytuł „wolni i wyzwalający” stał się jednym z określeń... Przejdź do książki

Rekolekcje więzienne

Treść tej książki stanowią notatki ks. Franciszka Blachnickiego z „rekolekcji zamkniętych” odprawianych w Centralnym Więzieniu w Katowicach, w 1961 roku. Pobyt w więzieniu staje się dla niego czasem błogosławionym, w którym wchodzi w głębszą relację... Przejdź do książki

Sympatycy czy chrześcijanie

Autor książki powiada w pewnym miejscu: „Byłaby rewolucja. Gdyby się to udało, wynikiem byłaby odnowa Kościoła”.Byłby zatem Sługa Boży rewolucjonistą? Wielu może to szokować. Trzeba jednak pamiętać, że rewolucja, jaką on postuluje, polegałaby – jak... Przejdź do książki

Namiot Spotkania

Książka ta jest spisem czterech konferencji ks. Franciszka Blachnickiego na temat modlitwy w odniesieniu do modlitwy Mojżesza (Wj 33,7-20) Przejdź do książki

Charyzmat i wierność

Zebrane w tej książce listy, przemówienia i orędzia do Ruchu oraz przemyślenia o istocie jego charyzmatu z okresu trzech lat (1981-84) pobytu na obczyźnie niechaj się staną dla Czytelników - członków Ruchu - dodatkowym bodźcem... Przejdź do książki