Wiersze z rękopisów

Trakl pozostawił bogatą spuściznę rękopiśmienną, która w swojej jakości artystycznej nie tylko nie ustępuje utworom opublikowanym, ale pod wieloma względami skupia nawet więcej uwagi badaczy i czytelników, ponieważ daje wgląd w "rewolucyjną ewolucję" jego twórczości,... Przejdź do książki

Poezje zebrane

Wydanie niniejsze zawiera wszystkie utwory poetyckie G. Trakla publikowane (bądź przeznaczone do publikacji) za życia autora. Składają się na nie: tom "Gedichte" (Poezje) 1913, tom "Sebastian im Traum" (Sebastian we śnie) 1915 (Copyright 1914), publikacje... Przejdź do książki