Burzenie bastionów

Drobna książeczka wybitnego szwajcarskiego teologa jest niezwykłym świadectwem miłości do Kościoła i troski o jego kształt. Stanowi wnikliwe studium wewnętrznych problemów, z jakimi zmagał się Kościół przedsoborowy, które jednak pozostają zagrożeniem aktualnym dla Kościoła w... Przejdź do książki

Droga krzyżowa Pana

Rozważania drogi krzyżowej odprawionej w Koloseum przez papieża Jana Pawła II w Wielki Piątek roku 1988. Przejdź do książki

Czy wolno mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni?

Książka zawiera trzy rozprawy największego XX-wiecznego teologa poświęcone problemowi, któremu w ostatnich latach swego życia podporządkował własną pracę. Odpowiadając na tytułowe pytanie, Balthasar wskazał na możliwość wyboru przezwyciężającego tradycyjne ujęcia. Nie zaakceptował odrzuconej przez Kościół... Przejdź do książki

Catholica: Wierzę w kościół powszechny

Jakie aspekty odróżniają tajemnicę Kościoła "rzymskokatolickiego" od pozostałych konfesji chrześcijańskich? Często są to te aspekty, o których katolicy rzadko mówią podczas debat ekumenicznych, próbując je nawet bagatelizować. Że jest inaczej, że nierzadko one właśnie okazują... Przejdź do książki

Chrześcijanin i lęk

Autor podejmuje refleksję nad zjawiskiem lęku w życiu chrześcijanina i we współczesnym świecie. Tak wnikliwe studium jest niewątpliwie pracą pionierską. Podejście autora jest na wskroś teologiczne - wychodząc od wypowiedzi Pisma Świętego na temat wartości... Przejdź do książki