Tomasz Mann: Życie jako dzieło sztuki

Książka Hermanna Kurzke została przez niemieckojęzyczną prasę niemal jednogłośn ie uznana za naj lepszą jak dotąd biografię autora Czarodziejskiej góry. Przejdź do książki