Refleksy

Jan Stępień, rysownik, prozaik, poeta, przekazuje nam zbiór miniatur prozatorskich, o charakterze osobistych zapisków, w formie dziennika, ale bez dat. Czas nie pełni tutaj istotnej roli. Teksty stanowią wyważony, nasycony poczuciem humoru dialog z żoną... Przejdź do książki