Antologia poezji ludowej : 1830-1980

"Mamy więc trzecie już wydanie 'Antologii poezji ludowej'. Właśnie poezji ludowej, a nie współczesnej poezji ludowej, ponieważ wydanie obecne zostało poważnie zmienione, a przede wszystkim rozszerzone o utrwaloną już w polskiej tradycji literackiej twórczość ludowych... Przejdź do książki