Polskie badania geobotaniczne poza granicami kraju

Zróżnicowanie morfologiczne i rozmieszczenie gatunków z rodzaju Dryopteris w Europie i byłym ZSRR [Morphological differentiation and distribution of Dryopteris species in Europę and the former Soviet Union] - Halina Piękoś-MirkowaMorfologiczne zróżnicowanie szyszek kilku gatunków Picea... Przejdź do książki

Phytocoenosis vol. 11. Seminarium Geobotanicum 7. Wyprawy po zielone runo. Wspomnienia, listy i dzienniki polskich geobotaników z badań poza granicami kraju

Kazimierz Zarzycki:Geobotanicznymi śladami Bogumiła Pawłowskiego i współtowarzyszy na Czarnohorę i w Góry Czywczyńskie (Karpaty Wschodnie). [Tracing the geobotanical expeditions of Bogumił Pawłowski and his collaborators to Čarnohora and the Čyvčyny Mts (East Carpathians)]Andrzej Chlebicki:Na tropach... Przejdź do książki