Czapa i inne dramaty

Zawartość zbioru: Kwatery; Wkrótce nadejdą bracia; Śniadanie u Desdemony; Filip z prawdą w oczach; Czapa, czyli Śmierć na raty. Przejdź do książki

Syn Wallenroda

Powieść osnuta na prawdziwych wydarzeniach, dotycząca II wojny światowej i wiernie oddająca klimat tamtych tragicznych lat. Przejdź do książki

Na stracenie

Powieść Krasińskiego stanowi literackie świadectwo przeżyć pisarza, który doświadczył dwóch nieludzkich systemów: nazizmu i komunizmu. Przejdź do książki

Przełom

Powieść Przełom ukończył Janusz Krasiński tuż przed swoją tragiczną śmiercią w roku 2012. Stanowi ona piąty tom głośnego cyklu, na który składają się powieści: Na stracenie, Twarzą do ściany, Niemoc oraz Przed agonią.Przełom jest ciągiem... Przejdź do książki

Twarzą do ściany

Powieść Twarzą do ściany to druga część cyklu powieściowego Janusza Krasińskiego. Bohater, Szymon Bolesta, porte-parole pisarza prowadzi nas przez meandry swojego literackiego, sfabularyzowanego życiorysu, od wspomnień z młodości, poprzez okupację, Powstanie i wywózkę do Oświęcimia... Przejdź do książki

Przed agonią

Książka ta jest powieścią opartą na osobistych przeżyciach autora. Janusz Krasiński urodził się w Warszawie w 1928 roku. Członek Szarych Szeregów (AK). W czasie Powstania wywieziony do Oświęcimia, następnie do Dachau. Po powrocie do kraju... Przejdź do książki