Nieprawidłowe sytuacje małżeńskie

Jakie jest miejsce żyjących w związkach niesakramentalnych w kościele, jakie mają prawa i obowiązki?Jak się zachować wobec takich sytuacji, jak kochać, jak nie akceptować grzechu?Kto jest pokrzywdzonym, jak pokonać tęsknotę za sakramentami?Wygłoszone nauczanie jest poparte... Przejdź do książki