Późne lato

Najpiękniejsze wiersze Harasymowicza w tym wydobyte z teki pośmiertnej autora, nie publikowane w książkach przypominają go jako oryginalnego piewcę natury, zakochanego w pejzażu Bieszczad, mistrza krótkiej formy. Przejdź do książki

Wybór wierszy

Wiersze pochodzą z tomów: Cuda, Powrót do kraju łagodności, Wieża melancholii, Przejęcie kopii, Mit o świętym Jerzym, Ma się pod jesień, Podsumowanie zieleni oraz Budowanie lasu. Przejdź do książki

Banderia Prutenorum, czyli chorągwie pruskie podniesione roku pańskiego 1410

W święto rozesłania apostołów pod Grunwaldem przeciw królowi Władysławowi Jagielle i przez króla przewrócone jak i cała moc niemiecka i przywiezione do Krakowa.Wydano z okazji odbudowy pomnika grunwaldzkiego w Krakowie w październiku 1976. Przejdź do książki

Barokowe czasy

Tomik poezji Jerzego Harasymowicza z ilustracjami Józefa Ząbkowskiego. Przejdź do książki