Powieści ludowe t. II

Drugi tom zawiera powieści: Chata za wsią; Jermoła; Historia kołka w płocie. Przejdź do książki

Ostap Bondarczuk

To druga z cyklu Powieści Ludowych powieść Kraszewskiego. Ukazała się w roku 1847.Powieść rozpoczyna się w roku 1812 - trwa przemarsz armii napoleońskiej, kraj niszczeje.Akcja przenosi się do wsi, do dworu, którego pilnuje zarządca, hrabia... Przejdź do książki

Latarnia czarnoxięzka

"Latarnia czarnoxięzka'", jak sam tytuł wskazuje, miała być w myśli autora wiernym obrazem Wołynia około roku 1842. Celem jej było typy wybitniejsze, stosunki miejscowe, życie i prądy odwzorować wiernie, nie schodząc nigdy do fotografii żywych... Przejdź do książki

Klasztor

Opowiadanie historyczne z czasów Stanisława Augusta. Przejdź do książki

Pałac i folwark

Fabuła powieści skonstruowana jest na zasadzie społeczno-obyczajowego przeciwstawienia średniej szlachcie arystokracji ziemskiej z lat 70-tych ub. wieku. Sympatia autora zlokalizowana jest po stronie tej pierwszej. Przy okazji aprobaty dla szczeropolskiego, sarmackiego charakteru (Ostójski, ks. Piotr),... Przejdź do książki

Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy

Relacja z podróży po Kresach Józefa Ignacego Kraszewskiego wydana w Wilnie w 1840 roku. Wydanie paryskie z 1860 ilustrowane było szkicami wykonanymi przez pisarza. Przejdź do książki

Boleszczyce

"Boleszczyce" to powieść z czasów Bolesława Szczodrego. Jak wiele dzieł Kraszewskiego z cyklu "Dzieje Polski", tak i ta jest oparta na dokumentach historycznych i w sposób niezwykle przystępny ukazuje szczegóły konfliktu Bolesława Szczodrego - zwanego... Przejdź do książki

Słomiany król

Zaraz po śmierci Bolesława Chrobrego, którego imienia postrach trzymał nieprzyjaciół z dala i po zgonie cesarza niemieckiego Henryka Pobożnego, który był sprzymierzeńcem Bolesława, nowy cesarz Konrad wypowiedział wojnę sąsiednim plemionom słowiańskim. Polska została zewsząd napastowaną,... Przejdź do książki