Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

W książce autorzy omówili dwa podstawowe mechanizmy funkcjonowania gospodarki: "cenowy" i "dochodowy" oraz zagraniczną politykę gospodarczą Polski prowadzoną w latach 60-tych XX wieku. Przejdź do książki

Historia handlu międzynarodowego

Handel międzynarodowy, mimo postępującej globalizacji, jest nadal jednym z głównych powiązań gospodarek poszczególnych państw z gospodarką światową. Dlatego znajomość praw i reguł obowiązujących w tym handlu na przestrzeni wieków ma duże znaczenie dla zrozumienia mechanizmów... Przejdź do książki