Dramat Człowieka

Praca powstała na kanwie magnetofonowego zapisu wykładów, jakie autor wygłaszał w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1981-1983. Tekst mówiony został gruntownie przerobiony.Zawiera teksty:WprowadzenieWybór FilozofaMiedzy Heglem a KierkegaardemPiękno - początek dramatuPrzejście... Przejdź do książki

Kot pilnujący myszy

Argumenty nie mogą przegrywać z emocjami!Jako publicysta wiernie towarzyszył przemianom, które zachodziły w Polsce. Wiele jego artykułów z lat 90. nigdy nie ukazało się w książkach. Kot pilnujący myszy to zbiór takich właśnie tekstów –... Przejdź do książki

Wobec wartości

Zawiera:* "Fundamentalne postawy moralne" - Dietrich von Hildebrand* "Etyka wartości i nadziei" - Józef Tischner* "Dziesięć słów Boga" - Józef Paściak* "Dekalog" - Jan Andrzej Kłoczowski Przejdź do książki

Spowiedź rewolucjonisty: Czytając „Fenomenologię ducha” Hegla

Kolejna książka ks. prof. Józefa Tischnera stanowi niezwykle istotne ogniwo w jego cyklu przemyśliwania najważniejszych nurtów filozofii człowieka. Tym razem rzecz dotyczy Fenomenologii ducha Hegla. Z wielkim mistrzostwem ks. prof. Tischner analizuje dzieło Hegla, przyswajając... Przejdź do książki

Drogi i bezdroża miłosierdzia

Refleksje ks. Józefa Tischnera o istocie Bożego Miłosierdzia pisane w trakcie ostatnich lat ciężkiej choroby. Pozwalają one zrozumieć przesłanie zawarte w "Dzienniczku" św. Faustyny.Zebrane tu artykuły były niezwykle ważne dla sprawy Łagiewnik, były też ważne... Przejdź do książki

Słowo o Ślebodzie: Kazania spod Turbacza

Latem 1981 roku ks. Józef Tischner pierwszy raz wyszedł pod Turbacz z grupą górali, żeby odprawić Mszę przy kaplicy zwanej papieską lub partyzancką. Z czasem coroczne Msze Ludzi Gór zaczęły gromadzić tysiące uczestników. Głoszone w... Przejdź do książki

Inny. Eseje o spotkaniu

Co to znaczy – spotkać i n n e g o? Czy inność jest tym, co oddziela mnie od drugiego, czy przeciwnie? Co jest potrzebne, żeby inny stał się bliskim? Na te i tym podobne... Przejdź do książki

Oby wszyscy tak milczeli o Bogu!

Rozmowy ks. Józefa Tischnera z jego uczennicą Anna Karoń-Ostrowską ukazały się już po śmierci wybitnego filozofa. Opublikowane pierwotnie w tomie Spotkanie (2003), obecnie trafiają do czytelników w poszerzonej wersji. Stąd nowy tytuł: akcent w książce... Przejdź do książki

Ksiądz na manowcach

Ostatni zbiór esejów i artykułów ks. Józefa Tischnera wydany za jego życia. „Sam jestem zaskoczony ” – pisał autor – „przestrzenią, jaka się tu zarysowała: od spraw konkretnych, wydarzeń politycznych, aż po kwestie związane z... Przejdź do książki