Nie ma odpowiedzi

Tom wierszy wybitnej polskiej poetki, który stał się wydarzeniem literackim 2001 roku."W ciemności zawarta jest czasem o życiu prawda, której sami nawet nie rozumiemy lub nie chcemy o nią zapytać. Ale potrzeba porozumienia się, znalezienia... Przejdź do książki

Zawsze od nowa: 100 wierszy

W tych wierszach zebrałam to, co trwałe, i to, co ulotne: wzruszenia, doświadczenia, rozmyślania i sny.Zostawiły w nich ślad pory roku, wydarzenia życia, zachwyt napotkanym pięknem, również chwile zniechęcenia i upadku ducha. Spowiadam się w... Przejdź do książki

Inna wyspa

Julia Hartwig była wspaniałą poetką, tłumaczką poezji francuskiej i amerykańskiej, autorką wielu niezwykłych książek; była też jedną z istotnych osób w polskim środowisku intelektualno-artystycznym przez ponad sześćdziesiąt lat, bo od 1956 roku. Tomik Inna wyspa... Przejdź do książki

Błyski

"Błyski to ślady codziennej krzątaniny umysłu, z której poezja chce się wydobyć na strzelistą drogę wiersza lub poematu prozą". Julia HartwigOryginalne małe formy poetyckie: sentencje i aforyzmy, fragmenty prozy poetyckiej, zanotowane w lapidarnej formie różnorodne... Przejdź do książki

Czułość

Kolejny tom wierszy wybitnej poetki wnosi do tej twórczości tony nowe. Nadal obecne jest tu zachwycenie dobrem i pięknem; pogłębia się natomiast metafizyczny niepokój, świadomość przemijania, uwrażliwienie na religijny wymiar istnienia. Przejdź do książki

Dziennik amerykański

Osobą, która opowiada, jest kobieta z polskiej inteligencji, mająca za sobą doświadczenia lat wojny, dużo podróżująca, o znacznej wiedzy o sztuce, wyposażona w znajomość obcych języków, zadomowiona w trzech miastach: Warszawie, Paryżu i Nowym Jorku.... Przejdź do książki

Nim opatrzy się zieleń

Obszerny autorski wybór wierszy znanej poetki stanowi prezentację jej poezji z ośmiu wydanych dotychczas tomów. Przejdź do książki

To wróci

"Ten wybór ma w sobie coś przejmującego, bo powtarza gest przepatrywania odbytej już drogi."Ożywić zmarłych / przywrócić dni minione / to wszystko nie w naszej mocy / Jak więc ocenić / daremność tego istnienia" -... Przejdź do książki

Dwoistość

Trzeci tom wierszy Julii Hartwig z 1971 roku. Przejdź do książki