Wiersze zebrane

Niniejsze wydanie Wierszy zebranych Juliana Kornhausera jest pierwszą próbą skompletowania i chronologicznego uporządkowania wszystkich powstałych pod piórem poety oryginalnych utworów poetyckich (twórczość przekładowa wydaje się dziedziną osobną i jako nieautorska nie została uwzględniona). (…)Do książki... Przejdź do książki

Tragarze zdań – antologia młodej poezji serbskiej

Wstęp, wybór i przekład Julian KornhauserZawartość zbioru dostępna pod: Przejdź do książki

Zjadacze kartofli

Zbiór wierszy Juliana Kornhausera opublikowany w roku 1978. Przejdź do książki

Origami

„Origami” to nowy tom wierszy Juliana Kornhausera zawierający 33 zwięzłe, niezwykle wyraziste, a jednocześnie aktualne wiersze. W krótkich obserwacjach, zanotowanych niby przypadkiem, autor umieszcza przemyślenia dotyczące współczesności – od jej przejawów codziennych do spraw publicznych.... Przejdź do książki

Postscriptum.Notatnik krytyczny

Seria Obrazy Współczesności proponuje nowe spojrzenie wybitnych krytyków, eseistów, badaczy na najciekawsze zjawiska w polskiej kulturze i najważniejsze problemy współczesności. Osobne miejsce znajdują w niej próby szeroko zakrojonych syntez, do których skłania perspektywa końca XX... Przejdź do książki

Było minęło

"Było minęło" to najnowszy tom wierszy Juliana Kornhausera - poety, eseisty, prozaika i tłumacza, współtwórcy grupy literackiej Teraz, jednego z najważniejszych przedstawicieli pokolenie Nowej Fali. Czytelnik znajdzie tutaj między innymi takie utwory jak: "Szkiełko", "Masło",... Przejdź do książki

Uśmiech Sfinksa. O poezji Zbigniewa Herberta

Książka przedstawia drogę poetycką Zbigniewa Herberta - od spóźnionego debiutu Struną światła w 1956 roku aż po fascynujący Epilog burzy. Moja lektura wierszy Herberta przechodziła różne fazy: ostrej polemiki, refleksji nad ich filozoficznymi aspektami oraz... Przejdź do książki

148 wierszy

Julian Kornhauser pozostaje jednym z najwybitniejszych i stale obecnych w życiu literackim przedstawicieli poetyckiej Nowej Fali z lat 70. Uczestniczył w ówczesnym ruchu kontestacji przeciw komunistycznej władzy, ale jako poeta był zjawiskiem osobnym, obok nowofalowej... Przejdź do książki