Dzieła t.12. Pisma prozą część druga.

Zawartość: Pisma filozoficzne; Pisma polityczne; Drobne pisma treści politycznej i religijnej; Dodatek. Opracował Władysław Floryan. Przejdź do książki

Zachwycenie

ZachwycenieUrywekBo mój Stworzyciel znalazł mię na ziemi  I napadł w nocy ogniami złotemi...   Bo Pan, mówiący w objawieniu: Jestem,  Napadł mię w ogniach z trzaskiem i szelestem.   Przetoż się, Panie, wiecznie upokorzę  Pomnąc na ono... Przejdź do książki

Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi…

Wybór wierszy J. Słowackiego zilustrował Maciej Jędrysik. Przejdź do książki

Dziennik niektórych dni mego życia

"Dziennik niektórych dni mego życia" Juliusza Słowackiego przedstawia czytelnikowi wszystkie, nigdy dotąd nie zebrane, a często w ogóle pomijane w wydaniach dziennikowe notatki poety, zapisywane nieregularnie w ciągu całego życia w notesach, na luźnych kartkach... Przejdź do książki

Dzieła wszystkie. Tom XII – część druga

Agezylausz - opracowali Juliusz Kleiner i Jan Kuźniar.Walter Stadion - opracował Jan KuźniarZawisza Czarny - opracowali Juliusz Kleiner i Władysław Floryan przy współudziale Jerzego PelcaBibliografię opracował Wiktor Hahn Przejdź do książki

Lambro. Powstańca grecki. Powieść poetyczna w dwóch pieśniach

Opowieść o greckim bohaterze żyjącym w XVIII wieku, ukazanym jako osoba słaba, niezdolna do ponownej walki. Punkt wyjścia stanowił dla Słowackiego żal spowodowany jego niemożnością wzięcia udziału w powstaniu listopadowym. W utworze po raz pierwszy... Przejdź do książki

Listy do Matki, t. 2

Wydanie zupełne pierwsze ilustrowane. Listy do matki i Teofilostwa Januszewskich [69 listy do matki oraz Teofila i Hersylii Januszewskich z 1841-1849] ; Listy różne [73 listy do 32 adresatów różnych z ok. 1820-1849]. Przejdź do książki

Ksiądz Marek. Poema dramatyczne w 3 aktach

Dramat mistyczny Juliusza Słowackiego prezentuje losy księdza Marka podczas konfederacji barskiej, którą Słowacki uważał za kluczowy moment w dziejach Rzeczpospolitej. Postać wzorowana jest na autentycznej osobie karmelity Marka Jandołowicza, jednak autor wyniósł ją do rangi... Przejdź do książki

Do Hr. Gustawa Ol(izara) podziękowanie za wystrzyżynkę z gwiazdeczką i Krzemieńcem

Do Hr. Gustawa Ol[izara podziękowanie za wystrzyżynkę z gwiazdeczką i KrzemieńcemTa ręka, która Krzemieniec wystrzygła,    Bogdajbym kiedyś ją uścisnął szczerze  I ukłuł jako magnesowa igła,    Która od słońca swój kierunek bierze.   Róże -... Przejdź do książki