Oto Matka Twoja

Homilie i przemówienia związane z Matką Bożą Jasnogórską wygłoszone w czasie posługi duszpasterskiej w Metropolii Krakowskiej oraz podczas pobytu na Jasnej Górze Ojca Świętego Jana Pawła II Przejdź do książki

Miłość i odpowiedzialność

Istnieje pogląd, że na temat małżeństwa Mogą wypowiadać się tylko ci ludzie, którzy w nim żyją, a na temat miłości między kobietą a męż-czyzną tylko te osoby, które ją przeżywają. Pogląd ten domaga się oso-bistego... Przejdź do książki

Kazanie na Areopagu. 13 katechez

Wielka Katecheza Karola Wojtyły.Pierwsze wydanie odnalezionego dzieła inspirowanego mową św. Pawła na Areopagu.Niezwykła książka opublikowana w 40-lecie wyboru na papieża.Książka, która właśnie trafia w ręce czytelników, to publikacja wyjątkowa – pierwsze opracowanie zapomnianych na wiele... Przejdź do książki

Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne

Najważniejsze dzieło Karola Wojtyły z zakresu filozofii. Przejdź do książki

Rozważania o istocie człowieczeństwa

"Wybierając człowieka jako temat naszych rozważań, musimy od razu bliżej określić, że można się zajmować tym tematem albo pod kątem losu człowieka, albo też pod kątem jego istoty. Wybieramy to drugie. Los bowiem człowieka w... Przejdź do książki

Elementarz Etyczny

Książka autorstwa Karola Wojtyły, składa się z rozważań na temat podstawowych problemów etyki, porusza m.in. takie problemy, jak: stosunek do przyjemności, sprawiedliwość a miłość, znaczenie powinności. Przejdź do książki