Za co?

Opowiadanie powstało na motywach autentycznej historii, a postać głównego bohatera utworu - Józefa Migurskiego miała swój historyczny odpowiednik w osobie powstańca Wincentego Migurskiego.Tematem utworu jest historia Józefa Migurskiego, uczestnika powstania listopadowego, który po klęsce powstania... Przejdź do książki

Dzieciństwo

Autobiograficzne wspomnienia Lwa Tołstoja z okresu dziecięcego. Przejdź do książki

Myśli o Bogu

Wybór aforystycznych myśli Lwa Tołstoja poświęconych tematyce wiary i religii. Przejdź do książki

Droga życia

Ten zbiór filozoficzno-religijnych myśli i aforyzmów Lwa Tołstoja (1828–1910) powstał w ostatnim roku jego życia. Składa się z tekstów uzupełnionych sentencjami innych myślicieli w swobodnej adaptacji autora. Taką metodą Tołstoj stworzył spójną całość stanowiącą jego... Przejdź do książki

Pociąg na południe i inne opowiadania

Marietta Szaginian napisał opowiadanie pt.Przygody damy, Aleksander Małyszkin napisał opowiadanie pt. Pociąg na południe Przejdź do książki

Ojciec Sergiusz

Głównym tematem "Ojca Sergiusza" Lew Tołstoj uczynił problem, który jest jednym z najbardziej żywych i krzykliwych problemów również w naszej epoce. W roku 1965 Leszek Kołakowski ujął go w tytule swego niezapomnianego dzieła "Świadomość religijna... Przejdź do książki