Jan Burakowski: bibliotekarz, publicysta, literat. Monografia biobibliograficzna

Nazwisko Jana Burakowskiego - bibliotekarza, publicysty, literata, regionalisty, społecznika, animatora życia kulturalnego Warmii i Mazur oraz ziemi sierpeckiej znane jest wielu mieszkańcom obu regionów. Choć ukończył polonistykę, został bibliotekarzem i to w najszerszym tego słowa... Przejdź do książki