Młodzi i starzy

„Młodzi i starzy” to jedna z pierwszych powieści Bałuckiego, inspirowana wypadkami powstańczymi 1863 r. Pisana jest z pozycji radykalnych działaczy demokratycznych, którzy zmierzali do szybkiego wywołania powstania i przeprowadzenia radykalnych reform społecznych. Opowiadali się za... Przejdź do książki

Komedie 1

Tom X Pism Wybranych Michała Bałuckiego zawiera komedie: Radcy pana radcy; Komedie z oświatą; Krewniaki. Przejdź do książki

Tajemnice Krakowa

Powieść z początków twórczości Michała Bałuckiego(ok 1870roku). Autor przedstawia w utworze swoje miasto rodzinne i jego mieszkańców. Skupia się głównie na charakterystyce mieszczan ukochanego Krakowa. Przejdź do książki

Biały murzyn

Przyzwyczajeni jesteśmy do powieści, w których opisywane są historie "sprzedanych w małżeństwo" kobiet. Tym razem sprzedany został mężczyzna... Mezalians, który staje się dramatyczną podstawą prawdziwego uczucia. Dzieło autorstwa powieścio- i komediopisarza Michała Bałuckiego.Antoni, student medycyny,... Przejdź do książki

Pamiętnik Munia

Niesłusznie oceniony niegdyś jako powierzchowny pamflet na dekadentyzm. Dzisiejszego czytelnika uderza barwność opisów salonów Krakowa ostatniego dziesięciolecia XIX wieku i na nowo bawią ironiczne obrazki z życia ówczesnych studentów i domorosłych dekadentów. Przejdź do książki

Dom otwarty

Epizod z życia poczciwej, choć nie pozbawionej śmieszności rodziny mieszczańskiej.Państwo Żelscy, mieszczanie, na skutek snobistycznych zachcianek zaczynają naśladować styl życia bogaczy. Pewnego dnia postanawiają wydać bal, który okazuje się początkiem wielu komplikacji towarzyskich i rodzinnych.Świetny... Przejdź do książki