Twórczość nr 11 2019

Krzysztof Karasek „Przywidzenia”; „Rady dla młodych poetów”; „Quorum”????Piotr Andrzejewski, Miłosz Waligórski „Gać, między dawnymi i młodszymi lata”????Stanisław Chyczyński „Krótki zapis trajektorii losu”; „Chandroid”; „Kosmogonia”; „Antysonet zero”; „Antysonet (I)”; „Antysonet (II)”; „(Docelowo) w Krośnie”????Dorota Cieślik „Zzabaru”????Jerzy... Przejdź do książki

Sztuka budowania wizerunku osób, firm i instytucji

Przedmiotem publikacji są kwestie: budowy wizerunku medialnego i kształtowania dobrych kontaktów z prasą, zarządzania firmą oraz wykorzystywania w budowie wizerunku takich narzędzi public relations jak: sponsoring, lobbing i investor relations. Omówiono także przydatność internetu. Przejdź do książki