Nie te czasy. Utwory nieznane

Mimo istniejących od 2003 roku szczegółowych opracowań całej spuścizny literackiej Wojaczka – zawartych w katalogu wydawniczym Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu – z których dość jasno wynika, że pozostało wiele utworów nieznanych, nie pojawiły się żadne... Przejdź do książki

Wojaczek. Liryki najpiękniejsze

Zbiór najpiękniejszych liryków Rafała Wojaczka dokonany przez Aleksandra Mandyda, wydany w serii liryka polska. Przejdź do książki

Sanatorium

"Poeta przeklęty, skandalista, świętokradca - mówiono o Wojaczku - do tego fenomen i geniusz. Przez historyków literatury porównywany do Baudelaire'a i Rimbauda - od lat zachwyca kolejne pokolenia czytelników zafascynowanych jego mroczną legendą.""Zaprawdę powiadam ci,... Przejdź do książki

Reszta krwi

Zbiór "Reszta krwi" jest nierówny. Znalazły się w nim nie tylko utwory, których nie dało się opublikować wcześniej z powodu cenzury, ale także wiersze uznane przez samego autora za niegodne druku. Przejdź do książki

Sezon

Debiutancki tomik wierszy Rafała Wojaczka, wydany w 1969 roku we Wrocławiu.Choć był to pierwszy zbiór poezji młodego twórcy, został znakomicie przyjęty przez krytykę i stał się dla niego początkiem literackiej kariery. Zawarte w nim liryki,... Przejdź do książki

List do nieznanego poety

Podstawą do sporządzenia niniejszego wyboru były cztery tomy poezji Rafała Wojaczka, z których "Sezon" i "Inna Bajka" ukazały się za życia Autora, zaś "Którego nie było" i "Nie skończona krucjata", przygotowane do druku przez poetę,... Przejdź do książki

Poezje wybrane

wybrał i opracował Krzysztof Karasek Przejdź do książki

Chodzę i pytam. Wybór wierszy

Twórczość poetycka Rafała Wojaczka do dziś budzi kontrowersje, ponieważ jest odważną próbą przewartościowania wartości. Swoją refleksją objął poeta fundamentalne sprawy egzystencji ludzkiej: życie, śmierć, miłość oraz związane z nimi przekonania i wyobrażenia. Tu nie ma... Przejdź do książki