Posłuszeństwo

Istnieje takie posłuszeństwo, które dotyczy wszystkich - przełożonych i podwładnych, zakonników i ludzi świeckich - które jest najważniejsze ze wszystkich, które podtrzymuje i ożywia wszystkie inne; nie chodzi tu o posłuszeństwo człowieka człowiekowi, lecz posłuszeństwo... Przejdź do książki

Jezus Chrystus Święty Boga

Różnymi drogami i na różne sposoby można zbliżyć się do Jezusa. W tych medytacjach starałem się zbliżyć do osoby Jezusa Chrystusa podążając tą klasyczną drogą Kościoła. Jest to zbiór sześciu refleksji, z których po dwie... Przejdź do książki

Siostra Śmierć

Autor przedstawia dwa spojrzenia na śmierć, utworzone na gruncie Starego i Nowego Testamentu, w ich powiązaniach egzystencjalnych, ascetycznych i duszpasterskich. Swoje rozważania na temat śmierci autor prowadzi poprzez odnowę "w Duchu". Przejdź do książki