Krąg biblijny i franciszkański

Krąg biblijny to zbiór refleksji i rozmyślań, to wyznanie pisarza zafascynowanego Biblią. Obecne wydanie zostało rozszerzone o trzy późniejsze eseje: Dęby patriarchy Izaaka; Walka Jakuba z Bogiem; Prorok Jonasz oraz korespondencję Pisarza. W Kręgu franciszkańskim... Przejdź do książki

Powrót syna marnotrawnego i inne dramaty

Powrót syna marnotrawnego, Król i aktor, Józef Sułkowski, Noce narodowe, Marchołt Przejdź do książki

Patriarchowie

Tom zawiera dwa utwory: Dęby patriarchy Izaaka oraz Walka Jakuba z Bogiem. Przejdź do książki

Przypadki mojego życia

„Przypadki mojego życia” to ciąg luźno powiązanych ze sobą krótkich opowiadań napisanych niezwykle pięknym i subtelnym językiem. Autor daje w „Przypadkach...” sumę swego żywota. Wychowany w inteligenckiej rodzinie żydowskiej w połowie życia przechodzi na chrześcijaństwo,... Przejdź do książki

Dwie muzy

"Tom "Dwie muzy" stanowi zamkniętą kompozycję, chociaż utwory, które zawiera, powstawały w różnym czasie i w różnych okolicznościach. Na zbiór ten składają się, nowe wiersze napisane w latach 1962-1964, poprzednio ogłoszony cykl "Modlitwa rzymska" (1959-1960)... Przejdź do książki

Moja podróż sentymentalna

"Pisarz, cokolwiek pisze, zawsze pisze o sobie" - mawiał autor Jezusa z Nazarethu. Opowiadania, zawarte w tym tomie, są tego doskonałym potwierdzeniem. Czegokolwiek dotyczą - wydarzeń dawnych czy współczesnych, opowiadają o patriarchach Izraela czy dwudziestowiecznych... Przejdź do książki

Bardzo krótkie i nieco dłuższe opowieści

Niezwykły zbiór wspomnień, przemyśleń i rozważań, których tematyka dotyka przede wszystkim życia, mądrości, filozofii, ale i zwykłych, czasem prozaicznych czynności, które okazują się wcale nie być - u swych źródeł - prozaiczne... Przejdź do książki