Mistyka gór

Mistyka gór jest małą cząstką teologii codzienności. Jakkolwiek obraca się wokół misterium gór, to jednak dotyczy także innych rzeczywistości i dotyka wielu innych spraw człowieka. Dlatego jest w niej mowa o Bogu i człowieku, o... Przejdź do książki

Pisząc na piasku

Oddajemy do rąk Czytelników nową pozycję Ks. Romana E. Rogowskiego w dwóch niezależnych częściach "Szukając tego, co zginęło" i "Pisząc na piasku". Jak zwykle u tego autora jest to rzecz pełna życia i wrażliwości, pytań... Przejdź do książki

I rozbito namiot wśród nas

Jak mówi sam autor: "Książkę tę dedykuję wszystkim tym, którzy chcą spotkać Tego, który rozbił i ciągle rozbija namioty wśród nas i którzy chcą medytując rozmawiać z Nim i przez Niego ż Ojcem, Bogiem, który... Przejdź do książki

Mistyka Tatr

Pisać o mistyce można tylko wówczas, kiedy się samemu doświadczyło obecności Boga, gdy poczuło się Jego dotknięcie w pięknie dzieła stworzenia.Roman E. Rogowski – kapłan, teolog i alpinista od lat zachęca do poszukiwania śladów Boga... Przejdź do książki

W wichrze jest Pan

Książka W WICHRZE JEST PAN jest zbiorem opowieści z gór o Bogu i człowieku, miłości i śmierci - i stanowi kontynuację - chociaż w innym gatunku literackim - Mistyki gór. Przejdź do książki