Poezje

Wybór wierszy Poety w tzw. "serii celofanowej". Wyboru dokonał i obszerny wstęp napisał Janusz Maciejewski. Przejdź do książki

Rok polski

Jako autor Roku polskiego [...]biorąc tematy aż tak różne, zawsze dbać chciałem o jeden rygor: prawdziwej lub niechcąco bałmutnej gawędy opowiedzianej po polsku. Ani pięknie ani nazbyt brzydko, w naszym jedynym języku, który tylko w... Przejdź do książki

Trismus

„Trismus” to najwybitniejsza powieść w dorobku prozatorskim Stanisława Grochowiaka. Jest to fikcyjny dziennik małżeński, który spisywali: młody esesman, doskonały wychowanek ideologii hitlerowskiej, i jego żona, Dunka z pochodzenia, reprezentująca jednak typowe cechy rasy germańskiej. Z... Przejdź do książki

Haiku-images

Haiku to stara japońska sztuka pisania wierszy o ściśle określonej budowie. W zbiorku poetyckim znajdują się utwory Grochowiaka, wierne w stylu i budowie założeniom starożytnej sztuki. Przejdź do książki

Perłopław na piasku. Haiku – images

W serii „Poeci do kwadratu” Dariusz Brzóska Brzóskiewicz przedstawia Haiku – images Stanisława Grochowiaka. Autor wyboru zdecydował się na przedstawienie wszystkich haiku Grochowiaka, które ukazały się pośmiertnie w roku 1978. Grochowiak odkrył tę nową formę... Przejdź do książki