Droga na Górę Karmel.Noc ciemna

Żyjący w XVI w. Św. Jan od Krzyża, wielki reformator zakonu karmelitańskiego, Doktor Kościoła, jest jednym z największych mistyków chrześcijańskich. Praktycznie każdy, kto naprawdę spotkał Boga, wcześniej czy później sięga po dzieła św. Jana, ponieważ... Przejdź do książki

Dzieła

W skład tomu wchodzą: Droga na Górę Karmel, Noc ciemna, Pieśń Duchowa, Żywy płomień miłości, Listy, Słowa światła i miłości, Cztery wskazówki dla pewnego zakonnika, Stopnie doskonałości, Ocena ducha i modlitwy pewnej Karmelitanki Bosej, Góra... Przejdź do książki

Noc ciemna

Jedno z czterech najważniejszych dzieł św. Jana od Krzyża, Doktora Kościoła i mistyka prawdopodobnie napisane ok. 1585 r. Książka jest ascetyczno-mistycznym opisem rozwoju duchowego i kontynuacją Drogi na Górę Karmel opisując bierny etap ciemnej nocy... Przejdź do książki

Słowa światła i miłości

Słowa mądrości dla tych, którzy przemierzają drogi Pana, słowa światła i miłości dla podejmujących podróż, nieustannie angażujących się w podążaniu śladami Chrystusa, upodabniających się do Niego, swym życiem, charakterem, cnotami.Synteza mądrości duchowej i wewnętrznych doświadczeń,... Przejdź do książki

Pieśń duchowa

Zarówno poemat ten, jak i traktat opisują całą drogę duchową człowieka. Autor oddaje jej dramatyzm i piękno w literackiej opowieści ukazującej miłość pomiędzy oblubienicą-duszą a jej Oblubieńcem-Chrystusem. To dzieło, uznawane za perłę literatury hiszpańskiej, a... Przejdź do książki

Droga na Górę Karmel

Autor ukazuje proces dochodzenia człowieka do wolności duchowej poprzez stopniowe zbliżanie się do Boga, który go wewnętrznie przemienia. Na podstawie tej koncepcji rozwija oryginalną pedagogię współpracy z łaską poprzez praktykę cnót teologalnych, tj. wiarę, nadzieję,... Przejdź do książki