Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach. Pisma wybrane

Publikacja stanowi kwintesencję spostrzeżeń ojca Kolbego na temat związku Żydów i masonerii wraz z odniesieniem do ich relacji do Kościoła katolickiego i Rzeczpospolitej okresu międzywojennego. W wyborze tekstów znajdują się także artykuły poruszające zagadnienia teologiczne.... Przejdź do książki

Oddanie się Niepokalanej

Wybór pism św. Maksymiliana poświęconych nabożeństwu do Matki Bożej. Przejdź do książki

Z Niepokalaną przez życie

Książka „Z Niepokalaną przez życie” powstała ze zbioru artykułów, zamieszczanych w miesięczniku „Rycerz Niepokalanej” (wydawanego przez św. Maksymiliana Kolbe) przed wybuchem wojny. Sam fakt, że pismo rozchodziło się w milionowym nakładzie świadczy, że jego treść,... Przejdź do książki

Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego

Zebrane i spisane przez słuchaczy konferencje ascetyczne św. Maksymiliana, głoszone przy różnych okazjach do braci zakonnych w Niepokalanowie.Obecne wydanie obejmuje integralny tekst z przywróconymi usunięciami cenzury komunistycznej z 1976 roku.Opracowanie i redakcja: o. Jan Antoni... Przejdź do książki

Do ideału MI

Wybór myśli św. Maksymiliana Kolbego.Ojciec Maksymilian umiłował Niepokalaną i wskazał nam Ją jako Ideał, dla którego warto w życiu pracować, cierpieć i umrzeć. Ideał jednak, by nie przygasał, lecz owszem stawał się coraz żywotniejszy w... Przejdź do książki

Myśli i rozważania

Książka ta - niewielka objętościowo, ale ważka w treści - ukazuje się dokładnie 10 października 1982 roku, wielki dniu dla Kościoła powszechnego, ale przede wszystkim dla Kościoła i narodu polskiego. Oto po raz pierwszy po... Przejdź do książki