Ciemne smreczyny

Tom obejmuje utwory liryczne poświęcone Tatrom i prozę opisową, odbijakące sugestywne uroki pejzażu i przeżuycia osobiste. Przejdź do książki