Felietony II

Z tomów: Marzenie i pysk, Słowa cienkie i grube, Zmysły... zmysły Przejdź do książki

Poezje wybrane

Wybór wierszy Tadeusza Boya Żeleńskiego, który ukazał się w 1975 roku nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w serii Biblioteka Poetów. Przejdź do książki

Marzenie i pysk

Ma­rze­nie i pyskOd au­to­raOto, mi­ły czy­tel­ni­ku, garść fe­lie­to­nów, któ­rych je­steś za­zwy­czaj dość chęt­nym od­bior­cą. Ty­tuł, nie­co eks­pre­sjo­ni­stycz­ny, uprze­dza cię do­sta­tecz­nie, że znaj­dziesz tu roz­ma­itość wra­żeń: uj­rzysz to gło­wę mięk­ko skło­nio­ną do ci­che­go ma­rze­nia, to pysk roz­war­ty,... Przejdź do książki

Flirt z Melpomeną wieczór VII i VIII

Przypadek sprawil, ze Boy-Zelenski zostal poproszony przez redaktora krakowskiego pisma 'Czas' o zastapienie etatowego recenzenta i napisanie opinii o spektaklu Moliera 'Swietoszek'. Dalo to poczatek powyzszemu zbiorowi felietonow teatralnych. Przejdź do książki

Felietony III

Z tomów: Śmiech, uśmiech i zgroza; Wakacje z prydumką; Nieco mitologii Przejdź do książki

Felietony I

Z tomów: Brewerie; W Sorbonie i gdzie indziej; Plotki, plotki; Pijane dziecko we mgle. Przejdź do książki

Obrachunki fredrowskie

Boy o swojej wnikliwej książce, poświęconej twórczości Fredry:"Pierwotnie miałem zamiar zebrać po prostu swoje fredrowskie felietony teatralne i związać je niezbyt obszernym wstępem. Ale kiedy przy tej pracy zacząłem się wgryzać w literaturę fredrologiczną, ewolucje... Przejdź do książki