Echa leśne

Pierwsze książkowe wydanie konspiracyjnej książeczki poświęconej towarzyszom walki z Armii Krajowej. Opublikowana pierwotnie na powielaczu w 1944 r.Materiał ilustracyjny pochodzi ze zbiorów Tadeusza Różewicza. Przejdź do książki

Przygotowanie do wieczoru autorskiego

Zbiór szkiców, wspomnień, fragmentów utworów różnych gatunków, będący jednym wielkim autokomentarzem jest też wielkim poszukiwaniem formy. To usilne poszukiwanie charakteryzuje całość twórczości poety. Różewicz jest pierwszym w Polsce i największym tutaj postmodernistą. Przejdź do książki

Przerwany egzamin

Zbiór opowiadań:-Trucizna,-Spowiedź,-Owoc Żywota,-Morze,-Nowa Szkoła Filozoficzna,-Tolerancja,-W najpiękniejszym mieście świata,- Przerwany egzamin. Przejdź do książki

Świadkowie albo nasza mała stabilizacja

Tadeusz Różewicz w swojej twórczości, zarówno poetyckiej, jak dramaturgicznej i prozatorskiej doskonale diagnozuje problemy i kryzysy współczesnych mu czasów. Podobnie , jak w szeroko znanym, powojennym wierszu ,,Ocalonym" pokazuje dylematy moralne osób, które przeżyły wojnę,... Przejdź do książki

Twarz trzecia

Tom opublikowany w 1968 roku nie jest po prostu trzecim wydaniem powstałej w roku 1964 Twarzy. Uzupełniony o osiemnaście nowych tekstów i z drobnymi korektami wierszy dawniejszych – stworzył odmienną całość, inną jakość. Nie został... Przejdź do książki

Opowiadanie traumatyczne. Duszyczka

Zbiór 23 wierszy podzielonych na dwie części:I (m.in)Przedzierałem się przez ten senŚmiechPrzysypywanieSchodzącBiałe jak kredaxxx (siedząc w fotelu)ObrazZakatrupionyDwa językiButy i wierszeitp.II Duszyczka Przejdź do książki

Słowo po słowie. Nowy wybór wierszy

Nowy wybór wierszy:Róża,Lament,Kiedy odchodzisz,Dytyramb na cześć teściowej,Warkoczyk,Nie śmiem,Stara chłopka idzie brzegiem morza,Miłość 1944,Kamienni bracia,Ciało,Zostawcie nas,Rozebrany,Nowy człowiek,Propozycja druga,Opowiadanie o starych kobietach,Róża,Prussian blue,Poemat autystyczny. Przejdź do książki

Płaskorzeźba

Tom Tadeusza Różewicza z 1991 roku jest wzorem wydania poezji. Rękopis i maszynopis autorski łączy się ze słowem drukowanym, grafikami Jerzego Tchórzewskiego, a nawet jednym rysunkiem autora. Na wyklejce odnajdujemy fotografie Autora Przejdź do książki

Uśmiechy

Zbiór satyrycznych utworów Poety zarówno wierszem jak i prozą. Z ilustracjami Jerzego Tchórzewskiego. Przejdź do książki