Jugosławia. Państwa sukcesyjne

Książka ukazuje skomplikowane dzieje Jugosławii aż po dzień dzisiejszy. Autor podejmuje próbę ukazania przyczyn obecnych konfliktów politycznych i narodowościowych tego rejonu Europy: specyfika geograficzna, wiele narodowości, przemieszanie wyznaniowe. Niedostatek na rynku czytelniczym informacji o dawnej... Przejdź do książki

Bałkany Słowiańskie. Aspiracje, uwikłania, sprzeczności

Wiesław Walkiewicz (1949), historyk i politolog, stypendysta PAN i Centralnego Archiwum Państwowego w Rzymie, doktoryzował się w Uniwersytecie Warszawskim (1978), tam też (na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) uzyskał (1989) habilitację, specjalizując się w dziedzinie... Przejdź do książki