Katarzyna II

Biografia jednej z najciekawszych i najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii Rosji, carycy Katarzyny II, która dla Polaków stała się sprawczynią upadku państwowości. Przejdź do książki

Historia Ukrainy

Książka ukazuje historię Ukrainy od czasów prehistorycznych do współczesności. Wydanie zostało uzupełnione o wydarzenia z ostatnich lat. Autor omówił okres prezydentury Leonida Kuczmy, rozczarowanie, jakie przyniosły jego rządy, wydarzenia „pomarańczowej rewolucji”, konflikt w obozie rządzącym,... Przejdź do książki

Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku

Zamiarem autora było przedstawienie kozackiej codzienności, a także wprowadzenie czytelnika w świat tamtejszych zwyczajów, wierzeń, funkcjonowania instytucji, niezrealizowanych ideałów oraz stosunków panujących wewnątrz ukraińsko-kozackiej społeczności. Przejdź do książki

Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648-1651

"Na płonącej Ukrainie" to opowieść o losach ukraińskiej Kozaczyzny w czasach Bohdana Chmielnickiego, w czasach wielkiej pożogi, która zapoczątkowała wielkie zmiany w tym regionie i zaciążyła na losach dwóch sąsiadujących narodów. Przejdź do książki

Kultura rosyjska XVIII wieku

Obszerne opracowanie dziejów kultury Rosji za czasów reform Piotra I i jej rozkwitu w latach panowania Katarzyny Wielkiej. Literatura, sztuki plastyczne, architektura, myśl polityczna i filozoficzna. Specyfika otwarcia się Rosji na cywilizację Zachodu, itd. Przejdź do książki

Iwan IV Groźny

Postać Iwana IV, jego rządy przyciągały uwagę wielu pokoleń historyków. Raz atakowano go za niepohamowanie i niczym nie usprawiedliwione okrucieństwo, kiedy indziej próbowano tłumaczyć jego postępowanie, widząc w nim jedynie walkę o zakończenie wielkiego dzieła... Przejdź do książki

Piotr Wielki

Wybitna indywidualność monarchy zaciążyła nad imperium rosyjskim. Ciągnął je wzwyż, nawet wbrew woli poddanych. Europeizował za pomocą knuta i katowskiego topora. Nie ulega wszakże wątpliwości, że bez użycia drastycznych środków proces ten przeciągnąłby się na... Przejdź do książki

Połtawa 1709

Przygotowania do bitwy szły pełną parą. Rosjanie zbudowali nad Worsklą dobrze umocnione szańce, które w przyszłości miały być głównymi punktami przerzutu wojsk za rzekę. Po przeciwnej stronie Szwedzi wznieśli wały obronne i wyryli okopy, mające... Przejdź do książki