Świat Chrystusa tom 2

W drugim tomie monumentalnej historycznej trylogii prof. Wojciecha Roszkowskiego śledzimy wydarzenia rozgrywające się na całym świecie w latach dziecięcych i młodzieńczych Jezusa, a więc między rokiem 5 a 16 n.e. Jezus staje się z chłopca... Przejdź do książki

Historia Polski 1914 – 1993

Przekrojowe, syntetyczne ujęcie historii Polski od I Wojny Światowej do 1993 roku. Przejdź do książki

Świat Chrystusa tom 3

Trzeci, ostatni tom „Świata Chrystusa” prof. Roszkowskiego przedstawia historię ludzkości w okresie od 17 do 30 roku naszej ery. Przed oczyma Czytelnika ukazuje się obraz całego globu w politycznym i społecznym wymiarze. Syn Boży zasiał... Przejdź do książki

Najnowsza historia Polski 1980-2002

Najnowsza historia Polski 1980-2002 ukazuje szesnaście miesięcy „Solidarności", okres stanu wojennego i następujących po nim lat erozji władzy, wreszcie czasy transformacji PRL w Rzeczpospolitą Polską i pierwsze lata III RR Autor wnikliwie analizuje problemy i... Przejdź do książki

Najnowsza historia Polski. Tom 3, 1980-2006

Wznowienie trzeciej części pracy dokumentującej historię Polski, uzupełnione o ostatnie lata dzieło wybitnego historyka i eurodeputowanego przystępnie podana wiedza Trzeci tom Historii Polski od 1914 roku, uzupełniony o wydarzenia ostatnich lat. Przejdź do książki

Świat Chrystusa tom 1

Autor, wybitny historyk i znakomity pisarz, prof. Wojciech Roszkowski, pracował nad nim prawie pół wieku. Oparł się na idei zawartej w Liście św. Pawła do Galatów o nadejściu "pełni czasu", co oznacza, że wielowiekowe oczekiwanie... Przejdź do książki

Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku

Wyjątkowe dzieło, które powstaje raz na pokolenie naukowe w skali zarówno polskiej, jak i międzynarodowej. Stanowi syntezę przedstawiającą najważniejsze wydarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze, a także kulturalne na świecie w ostatnim półwieczu. Wiele zawartych w niej... Przejdź do książki

Orlęta Lwowskie

Nie tylko w dziejach Rzeczypospolitej trudno o przykład większego męstwa i poświęcenia niż obrona Lwowa w okresie 1918–1919. Kiedy Wielka Wojna dobiegła praktycznie końca, mieszkańcy tego pięknego miasta w dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada 1918... Przejdź do książki

Najnowsza historia Polski. Tom 1, 1914-1945

Okres od lat poprzedzających odzyskanie przez nasz kraj niepodległości do końca drugiej wojny światowej. Dwudziestolecie międzywojenne jest tu ukazane nie tylko jako czas ważnych wydarzeń politycznych i militarnych, ale także jako lata pracy nad stworzeniem... Przejdź do książki