Code des societes commerciales. Kodeks spółek handlowych

Code des societes commerciales. Kodeks spółek handlowych chomikuj pdf
Data wydania
2018-02-26
Autor
Rychel Alexandre
Język
polski
Wydawca
C. H. Beck
ISBN
9788325514990
Ocena
9.00 / 10.00
Kategoria
Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.)

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Wprowadzenie do książki pt. "Code des societes commerciales. Kodeks spółek handlowych" autorstwa Rychel Alexandre

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język francuski, angielski, niemiecki i rosyjski, zawiera francuskie tłumaczenie kodeksu spółek handlowych. Uwzględnia ono ostatnią nowelizację, która obowiązuje od 3 sierpnia 2009 i wdrożyła do prawa polskiego szereg dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. La présente publication fait partie d'une série de transcriptions de textes de lois polonais en français, anglais, allemand et russe. Elle contient la traduction en français du code des sociétés commerciales. Cette traduction tient compte des derniers amendements législatifs entrés en vigueur le 3 aout 2009 et destinés a transposer en droit polonais de nombreuses directives du Parlement européen et du Conseil.

Czy książka "Code des societes commerciales. Kodeks spółek handlowych" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez dziesiątki ludzi każdego dnia. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Code des societes commerciales. Kodeks spółek handlowych prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i dużych opłat. Została wydana w roku 2018. Natomiast dokładną premierę miała w 2018-02-26 Co więcej, książka Code des societes commerciales. Kodeks spółek handlowych wpisuje się w gatunek Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.). Książka ukazał się dzięki wydawnictwu C. H. Beck.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Żywe Słowa

Czy doznałeś kiedyś uczucia osamotnienia? Czy miałeś wrażenie, że nie potrafisz porozumieć się z innymi? Czy czułeś, że Twoje słowa pozostają nie usłyszane?Żywe słowa to książka adresowana do tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat własnych... Przejdź do książki

Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy

Obudźcie tygrysa proponuje nową i pełną nadziei wizję traumy. Postrzega człowiecze zwierzę jako unikalną istotę, wyposażoną zarówno w instynktowną zdolność do uzdrawiania siebie, jak i intelektualnego ducha, który potrafi ten wewnętrzny potencjał wykorzystać. Zadaje intrygujące... Przejdź do książki

Kultura ludowa Słowian. T. II, z. 1: Kultura duchowa

Kultura ludowa Słowian - monumentalne dzieło, wydawane w Krakowie w latach 1929-1939. Było pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznawstwie.... Przejdź do książki

Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne

Wysoka szkodliwość zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia stanowi asumpt rozważań nad zjawiskiem nielegalnego poboru energii, który z uwagi na ponoszone przez przedsiębiorstwa straty traktowany jest już jako "plaga".Niniejsza publikacja zawiera liczne opracowania,... Przejdź do książki

Robotnik

Najważniejsze dzieło teoretyczne Jüngera - prorocze i pionierskie. Jego echa odnaleźć można u Heideggera, Deleuze'a, Baudrillarda czy Virilio, teoretyków społeczeństwa masowego. Lektura daje możliwość obcowania z niezwykłym stylem autora w wywodzie poddanym rygorowi i zasadzie... Przejdź do książki

Krewni i znajomi Edypa

W swojej książce Katarzyna Schier i Marina Zalewska przedstawiają psychoanalityczne i psychologiczne studia osób dzieci manifestujących zaburzenia życia psychicznego i ich rodziców. Zamierzeniem Autorek jest pokazanie możliwości rozumienia zaburzeń rozwoju dzieci w kontekście ich relacji... Przejdź do książki

Dobro i zło w wychowaniu dziecka. t.2: Przeciw złu

Tom niniejszy został poświęcony dylematom utylitarystyczno-pragmatycznego i metafizycznego wymiaru dobra i zła. Znajduje to swój wyraz już w jego strukturze – trychotomicznym podziale formalnym. Pierwsza z trzech części zawiera przyczynki do refleksji nad dobrem przyjemnym,... Przejdź do książki

Wojny klimatyczne: za co będziemy zabijać w XXI wieku?

Co łączy rzeź w Darfurze z huraganem Katrina? Klęska żywiołowa i katastrofa społeczna. Powódź, susza albo tsunami zrywają nie tylko mosty, ale i ludzkie więzi, burzą domy i strukturę społeczną, przynoszą chaos i konflikt, tworzą... Przejdź do książki

Widzenie utworów przestrzennych

Autor w bardzo przystępny sposób wyjaśnia Czytelnikowi szereg pojęć związanych z widzeniem przedmiotów nas otaczających, przy obserwacji których bardzo często ulegamy złudzeniu. Przejdź do książki

O władzy najwyższej

Pierwszy polski wybór pism czołowego myśliciela politycznego końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, klasyka myśli konserwatywnej i kontrrewolucyjnej, prekursora francuskiej socjologii, autora inspirujących rozważań o władzy, społeczeństwie, rewolucji i stanie Europy w burzliwej epoce... Przejdź do książki

Uniwersytety, naukowcy, studenci w zglobalizowanym świecie. Wybrane zagadnienia

W prezentowanej książce ukazano przemiany zachodzące w szkolnictwie wyższym w Polsce oraz w innych krajach na tle porównawczym, traktując je jako część szerszych zmian społecznych ostatniego ćwierćwiecza. Pracę otwiera niepublikowany dotychczas w języku polskim znakomity... Przejdź do książki

Jurysprudencja 4. Legitymizacja prawa Unii Europejskiej. Legitymizacja demokratyczna czy cywilizacyjna?

Europa jest wspólnotą wartości cywilizacyjnych, do których należą wolność i równość jednostki, demokracja, państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie, to „europejski dom” nie może być budowany niezależnie od tych wartości lub wbrew nim, ale tylko i wyłącznie... Przejdź do książki