Czytanie Grabińskiego

Czytanie Grabińskiego chomikuj pdf

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić Czytanie Grabińskiego. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Data wydania
2019-01-01
Autor
Wojciech Gutowski
Język
polski
Wydawca
Phantom Books Horror
Ocena
10.00 / 10.00
Kategoria
Językoznawstwo, Nauka O Literaturze

Wprowadzenie do książki pt. "Czytanie Grabińskiego" autorstwa Wojciech Gutowski

Spis opracowań. 1. Krzysztof Grudnik – Wstęp 2. Bogusław Bakuła – Stefan Grabiński jako galicjanin i pisarz środkowoeuropejski. geopoetyka, teksty i konteksty 3. Dariusz Brzostek – Monomit Stefana Grabińśkiego. nowela grozy jako pierwszoosobowa narracja obłędu 4. Michał Budak – Czarostwo w wybranych utworach Stefana Grabińskiego 5. Krzysztof Grudnik – Literatura jako ocalenie. znaczenie języka i twórczości literackiej dla Grabińskiego i jego bohaterów 6. Wojciech Gutowski – Aspekty inicjacyjne prozy Stefana Grabińskiego 7. Tomasz Kaliściak – Pociąg seksualny. Prus – Freud – Grabiński 8. Eliza Krzyńska–Nawrocka – Granice Grabińskiego 9. Monika Kulesza – Metafizyka kolejarskich nowel Stefana Grabińskiego. O „Maszyniście Grocie” 10. Aleksander Madyda – „Czad” Stefana Grabińskiego, czyli kłopoty z płcią kulturową 11. Joanna Majewska – Demon ruchu, demony nowoczesności 12. Marcin Mierzejewski – Stefan Grabiński przez pryzmat noweli Smoluch 13. Ewa Mikuła – Jak kształtowała się polska literatura metafantastyczna? O pisarstwie Stefana Grabińskiego i Edgara Allana Poe 14. Jacek Piekiełko – Siódme „Spojrzenie” Stefana Grabińskiego 15. Paweł Pietrzak – Stykanie się świata fantastycznego z rzeczywistym w twórczości Stefana Grabińskiego 16. Mariusz Polowy – Fantazje przyszłości Stefana Grabińskiego 17.Tadeusz Sławek – Demon Grabińskiego. Próba fenomenologii kolei żelaznej 18. Marek Wilczyński – Ciągłość szyn, ciągłość rynków i ogrodów. Wspólne przestrzenie Romana Jaworskiego, Stefana Grabińskiego i Brunona Schulza Grafika: Wojciech Gunia W niniejszej książce, którą mam zaszczyt złożyć w ręce Czytelnika, znajduje się wiele celnych tez, z którymi się zgadzam. W kilku przypadkach zazdroszczę nawet autorom lotności i pomysłowości, które poprowadziły ich do danych twierdzeń. Z jednym wszakże zgodzić się nie mogę: z często powracającą opinią, jakoby Stefan Grabiński był twórcą zapomnianym, którego twórczość należy wygrzebać z międzywojennych archiwów i zaprezentować dzisiejszemu odbiorcy jako element niesłusznie utraconego dziedzictwa kulturowego. Wydaje mi się nawet, że jest zupełnie odwrotnie: Grabiński nigdy nie miał się lepiej. Jego utwory są wciąż wznawiane, a ponieważ znajdują się już w domenie publicznej, dużą część z nich można legalnie i za darmo znaleźć w internecie. W efekcie pośmiertny zasięg Grabińskiego jest dużo większy niż za jego życia. Przysłużyły się temu również przekłady i wydania zagraniczne oraz adaptacje filmowe. Grabiński coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w kulturze popularnej. I choć nie jest jeszcze jej ikoną, jak Poe czy Lovecraft, to już dzisiaj znaleźć możemy koszulki z wizerunkiem autora Demona ruchu. Podobnie – choć chyba niezależnie – rośnie popularność Grabińskiego w kręgach akademickich. Dotyczy to zarówno utytułowanych pracowników naukowych, jak i studentów wszystkich stopni, którzy chętnie sięgają po lwowskiego fantastę w swych referatach i pracach dyplomowych. Można zatem zaryzykować twierdzenie, że twórczość Grabińskiego, traktująca często o przekraczaniu granic, sama granice pokonuje, łącząc pokolenia (i czytelników, i badaczy) oraz rozmaite style odbioru literatury (krytyczne, fachowe, rozrywkowe itd.) czy obiegi czytelnicze (akademickie, komercyjne, fanowskie). To ta właściwość sprawiła, że wybrałem Grabińskiego na bohatera pierwszego Czytania, jakie ukazuje się w ramach Wiwisekcji grozy. Książki, które do tej pory wydano w tej serii – Tragiczna wizja Sławomira Studniarza i Groza jest święta Mikołaja Kołyszki (poświęcone kolejno twórczości Edgara Allana Poego i Howarda Phillipsa Lovecrafta) – pokazały, że wydawnictwo popularne (w znaczeniu: niefachowe, nieakademickie) może z powodzeniem wydawać rozprawy naukowe, nie tracąc przy tym zainteresowania swoich stałych czytelników. W pracy nad Czytaniem Grabińskiego przyświecało mi kilka celów. Po pierwsze, chciałem zainteresować czytelników wydawnictwa Phantom Books Horror oraz innych amatorów literatury grozy akademicką refleksją literaturoznawczą. Błędem współczesnej nauki jest hermetyczny obieg informacji, który odmawia dostępu ludziom spoza naukowego środowiska. Zależało mi na wyrwie w tym murze. Po drugie, chciałem stworzyć przestrzeń dla wypowiedzi różnego rodzaju – profesorskich i studenckich, doktoranckich i absolwenckich, profesjonalnych i amatorskich. Stąd otwarty nabór artykułów, który towarzyszył temu przedsięwzięciu. Po trzecie, chciałem pogłębić lekturę i refleksję nad lekturą twórczości Grabińskiego. Mam nadzieję, że zamieszczone w tym tomie artykuły staną się nie tyle instrukcją, ile inspiracją do nowych samodzielnych odczytań prozy „magika niesamowitości”. Po czwarte, chciałem ułatwić pracę badaczom, zbierając w jednym miejscu najważniejsze teksty poświęcone Grabińskiemu. Nie zawsze było to możliwe – choćby ze względu na prawa majątkowe oraz ograniczenia objętości zbioru. Niemniej udało się pomieścić tu teksty ważne i wpływowe, do których czasem trudno dziś dotrzeć. Po piąte wreszcie, mam nadzieję tym tomem zainicjować serię Czytań…, która obejmie kolejnych pisarzy, twórców grozy literackiej, zasługujących na uwagę zarówno ze strony środowisk naukowych, jak i czytelnika. Znajdziecie w tym zbiorze teksty nowe i już publikowane. Napisane specjalnie dla tego zbioru i takie, które powstały kilka lat temu. Niektóre są długie, inne krótkie. Jedne mają formę klasycznych rozpraw naukowych, inne esejów, szkiców, a nawet recenzji. Ta różnorodność jest zamierzona. Chodzi w niej o ukazanie różnych sposobów wchodzenia w czytelniczy dialog, różnego sposobu rozumienia i przeżywania literatury. Mam nadzieję, że wśród nich – albo pomiędzy nimi – Czytelnik odnajdzie swój sposób i – kto wie – może da mu wyraz w drugim tomie Czytania? WSTĘP – Krzysztof Grudnik

Czy książka "Czytanie Grabińskiego" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez dziesiątki ludzi każdego dnia. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Czytanie Grabińskiego prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i dużych opłat. Została wydana w roku 2019. Natomiast dokładną premierę miała w 2019-01-01 Co więcej, książka Czytanie Grabińskiego wpisuje się w gatunek Językoznawstwo, Nauka O Literaturze. Książka ukazał się dzięki wydawnictwu Phantom Books Horror.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Urwane Ścieżki. Przybyszewski-Freud-Lacan

"Książka jest próbą wykazania jak dalece psychoanaliza pozostaje po dziś dzień nurtem żywym i rozwijającym się, inspirując równocześnie w szerokim zakresie myśl humanistyczną. W odróżnieniu od dotychczasowych publikacji autora poświęconych zasadniczo twórczości ojca nurtu -... Przejdź do książki

Retoryka tekstu artystycznego. Gry semantyczne

Niniejszy tom, będący zbiorem interpretacji dzieł rosyjskiej – i nie tylko rosyjskiej – literatury i sztuki w różnych kontekstach kulturowych, wiąże w heterogeniczną całość monograficzna problematyka dyskursu retorycznego oraz gier semantycznych. Pojęcie (neo)retoryki, ściśle sprzężone... Przejdź do książki

Rytm w mowie i języku w ujęciu wielowymiarowym

Niniejsza książka jest poświęcona tematowi rytmu w mowie i języku. Autorka stawia pytanie czy rytm w ogóle istnieje jako samodzielny komponent struktury języka. Problem ten ujmuje wielowymiarowo, zajmując się takimi problemami jak: przetwarzanie oraz percepcja... Przejdź do książki

The Meaning of Constructions. The Cognitive Denial of the Lexicon-Syntax Division

Książka dotyczy tradycyjnego podziału na leksykon i składnię zastąpionego w ostatnich dekadach modelem kontinuum (Lexicon-syntax continuum), w którym nie ma ostrej granicy między komponentami. Opracowanie rewiduje przesłanki (takie jak rozmycie granic między leksykonem i składnią),... Przejdź do książki

Dusza, ciało i tabu. Studia nad sakralnością praindoeuropejskiego formantu *u w łacińskiej terminologii anatomicznej

Przedstawiona książka jest pierwszym polskim studium poświeconym funkcji praindoeuropejskiego formantu *u, który miał być w głębokiej przeszłości nacechowany konotacjami związanymi ze sferą świętości i z tabu. Dokonując próby weryfikacji hipotezy dotyczącej domniemanej funkcji formantu *u,... Przejdź do książki

Leksykon nowych zdań polskich

Dalszy ciąg znakomicie przyjętego Leksykonu zdań polskich . Zawiera cytaty (początki piosenek i filmowe dialogi) od lat 70. do czasów dzisiejszych. Przejdź do książki

Imperia i prowincje

Zbiór esejów-analiz – historyczno- i krytycznoliterackich, m.in. o takich postaciach literatury, jak Franz Kafka, Hermann Broch, Hermann Hesse, Tomasz Mann, Günter Grass, Tadeusz Różewicz, Leopold Buczkowski, Janusz Rudnicki czy Olga Tokarczuk. Łukosz łączy w całość... Przejdź do książki