Ewaluacja edukacyjna. Społeczne światy ewaluatorów

Ewaluacja edukacyjna. Społeczne światy ewaluatorów chomikuj pdf

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić Ewaluacja edukacyjna. Społeczne światy ewaluatorów. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Data wydania
2019-02-14
Autor
Justyna Nowotniak
Język
polski
Wydawca
Impuls
ISBN
9788380955875
Ocena
8.00 / 10.00
Kategoria
Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.)

Wprowadzenie do książki pt. "Ewaluacja edukacyjna. Społeczne światy ewaluatorów" autorstwa Justyna Nowotniak

Prezentowana publikacja skupia się na zagadnieniu ewaluacji (w szczególności ewaluacji edukacyjnej), które na świecie systematycznie zyskuje na znaczeniu, zwiększając wpływ na działania podejmowane w polityce publicznej. Bezpośrednio wynika to ze wzrastającego nacisku na efektywność, trafność alokowania środków i odpowiedzialność działań instytucji publicznych, także w systemie oświaty. Rola ewaluacji łączy się z potrzebą budowania strategii rozwoju w różnych dziedzinach życia społecznego i zabezpieczaniem interesu publicznego. Przedmiotami badania są ewaluacja wewnętrzna (zbudowana na fundamencie teoretycznym autoewaluacji) i prowadzący ją w polskich szkołach nauczyciele, odgrywający rolę ewaluatorów. Głównymi celami uczyniono opis ich społecznych światów i próbę rekonstrukcji przebiegu procesu stawania się ewaluatorem. Książka ma strukturę typową dla pracy empirycznej. W pierwszej części podjęto próbę przebycia wraz z Czytelnikiem wyboistej drogi prowadzącej od próby uchwycenia istoty ewaluacji do momentu wprowadzenia ewaluacji wewnętrznej do polskich szkół i opisu zawiłości instytucjonalnej praktyki ewaluacyjnej w rodzimym systemie oświaty, z wyeksponowaniem roli ewaluatora. Część druga prezentuje zamysł badawczy w typowy sposób. Wieńczy ją wskazanie „rusztowania” kategorialnego dla całego zamysłu badawczego i jednocześnie dla rozkładu treści w części trzeciej, w której zamieszczono wyniki badań własnych. Zakończeniem jest próba opisu procesu stawania się ewaluatorem przez nauczyciela. Adresatami książki są wszyscy zainteresowani ewaluacją edukacyjną – zarówno ci, którzy oprócz ustaleń teoretycznych poszukują także kolejnych empirycznych odsłon tego zagadnienia, jak i ci, dla których jest to początek podróży do „stacji ewaluacja”. Inspirację odnajdą w niej również nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, którzy podejmują działania analityczno-badawcze w ramach swojej praktyki zawodowej.

Czy książka "Ewaluacja edukacyjna. Społeczne światy ewaluatorów" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez dziesiątki ludzi każdego dnia. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Ewaluacja edukacyjna. Społeczne światy ewaluatorów prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i dużych opłat. Została wydana w roku 2019. Natomiast dokładną premierę miała w 2019-02-14 Co więcej, książka Ewaluacja edukacyjna. Społeczne światy ewaluatorów wpisuje się w gatunek Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.). Książka ukazał się dzięki wydawnictwu Impuls.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Odwaga tworzenia

Rollo May jest wybitnym psychologiem amerykańskim, autorem fundamentalnych dla współczesnej psychoanalizy dzieł, a także wielu rozpraw i książek z pogranicza psychologii i antropologii kulturowej. Wykładał na wielu uniwersytetach amerykańskich (Harvard, Princeton, Yale). Jest członkiem Amerykańskiego... Przejdź do książki

Cmentarz – park – podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci

Cmentarz, do którego trudno dojechać, bo zawalił się most do niego prowadzący. Park, przez który codziennie idzie się na skróty po zakupy, nie wiedząc, że kiedyś teren ten znajdował się za bramami miasta. Podwórko, odgrodzone... Przejdź do książki

Powrót do Europy – polski dyskurs. Wyznaczanie perspektywy krytycznej

Książka ta stanowi w przeważającej mierze eksperyment pokazujący jak może wyglądać Foucaultowska analiza polskich przemian po 1989 roku i ujawnionych wówczas aspiracji europejskich. Tak też należy interpretować zawartą w książce "analizę dyskursu", jako inspirowaną badaniami... Przejdź do książki

Instrukcje przebudzenia. Tom 9. Upadek Babilonu

Książka ta poświęcona jest spodziewanemu wstrząsowi czekającemu cywilizację zachodnią. Przedstawia jednak nie jego scenariusz, a nieznane i w mediach prawie nieopisywane źródła systemowego kryzysu Zachodu. Nie są to czynniki gospodarcze czy finansowe, ale brak rozwoju... Przejdź do książki

Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta

Miasta są przyszłością ludzkości, to w nich już dziś mieszka większość ludności świata. Wedle szacunkowych danych WHO w 2050 r. będzie je zamieszkiwało około 66% globalnej populacji. Paradoksalnie jednak w krajach najbardziej rozwiniętych obserwujemy postępującą... Przejdź do książki

Rażony geniuszem

Nikt nie widzi świata tak jak Jason Padgett. Strumień wody tworzy krystaliczne szablony, liczby przywołują rozmaite kształty geometryczne, a skomplikowane fraktale wyłaniają się z listowia i gałęzi drzew, odkrywając złożone matematyczne wzory ukryte w otaczających... Przejdź do książki

Odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej

Rolnik, który uległ wypadkowi przy pracy w gospodarstwie rolnym może ubiegać się o odszkodowanie. Z tego e-booka dowiesz się, jak i gdzie wystąpić o takie odszkodowanie. Dowiesz się także, jak przebiega ustalanie okoliczności i przyczyn... Przejdź do książki

Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona?

Książka podejmuje problematykę zakorzenienia/wykorzenienia, które jest dziś nieodłącznym korelatem procesów indywidualizacji. W tekstach o charakterze stricte teoretycznym opisane zostały kluczowe dla socjologii problemy holizmu i wykluczenia społecznego. Dużą część publikacji stanowią teksty o wykorzenieniu i... Przejdź do książki

Altruizm a wychowanie

Książka dotyczy niektórych problemów altruizmu jako jednego zpodstawowych celów wychowania i możliwości jego realizowania wprocesie wychowawcym. W dwóch pierwszych rozdziałach najpierw określasię altruizm jako świadoma, bezinteresowną i dobrowolną troskę oinnych ludzi, a następnie omawia się... Przejdź do książki

Nisa: The Life and Words of a !Kung Woman

This book is the story of the life of Nisa, a member of the !Kung tribe of hunter-gatherers from southern Africa’s Kalahari desert. Told in her own words--earthy, emotional, vivid--to Marjorie Shostak, a Harvard anthropologist... Przejdź do książki

Wyuczona bezradność a zasoby osobiste osób niepełnosprawnych ruchowo

Monografia oparta jest na obszernych badaniach autorki i zawiera cenne dla czytelnika dane, wzbogacając aktualną naszą wiedzę o złożonych i wieloaspektowych uwarunkowaniach oddziaływań, które mogą przyczynić się do tego, by zmniejszyć stopień bezradności osób z... Przejdź do książki

Paradoksy polityki

Poddajemy ocenie czytelników - zainteresowanych mechanizmami życia publicznego, działania politycznego i wielkich przemian społecznych - tom studiów i szkiców poświęconych zastosowaniu pojęcia paradoks w analizie, interpretacji, wyjaśnieniu zjawisk politycznych.Jest to typowy zwiad badawczy: wstępne rozpoznanie... Przejdź do książki