Filozofia, Etyka

Co to jest hermeneutyka?

Publikacja profesora Jerzego Stelmacha z roku 1989, wyjaśniająca różne znaczenia terminu hermeneutyka i jej pochodzenie. Przejdź do książki

Granice historyczności

Autorka zastanawia się, czym jest historia intelektualna, jaki jest jej sens i jak rozumieć granice historyczności człowieka. Przejdź do książki

O Apokalipsie

Apokalupto bez wątpienia było dobrym słowem dla hebrajskiego gala. Apokalupto – wyjawiam, odsłaniam, odkrywam, ujawniam rzecz, która może być częścią ciała, głową lub oczami, częścią sekretną, płcią lub czymkolwiek, co może być ukryte, rzeczą tajemną,... Przejdź do książki

Spór o naturę prawdy

Świetne kompendium wiedzy o koncepcjach filozoficznych dotyczących zagadnienia prawdy. Autor dzieląc sposoby rozumienia prawdy na trzy grupy (definicje: klasyczna, koherencyjna, pragmatyczna), analizuje je bardzo szczegółowo, dając czytelnikowi niezbędne informacje, pozwalające zrozumieć istotę odwiecznego sporu. Przejdź do książki

Przewodnik po filozofii dla inteligentnych

"Celem tej książki jest zaciekawienie Czytelnika filozofią. Mając to na oku, skupiłem się na zagadnieniach, które interesują mnie osobiście. W rezultacie, z akademickiego punktu widzenia jest to książka zdecydowanie nieortodoksyjna. Mam wszakże nadzieję, że jej... Przejdź do książki

Gdy rozpadły się ściany świata : teorie wartości w filozofii hellenistycznej

Spis treści:I: Gdy rozpadły się ściany świataII: Kryzys filozofii systemówIII: Nowa metateoriaIV: Dowartościowany kosmos stoikówV: Człowiek w dowartościowanym świecieVI: Bezpieczny Ogród EpikuraVII: Śmiertelny człowiek w Ogrodzie Epikura. Przejdź do książki

Problem poznania

Od wydawcy:Autor tej książki, profesor logiki na Uniwersytecie Oksfordzkim, podejmuje próbę określenia, czym jest poznanie i wiedza, co i jak poznajemy, co różni wiedzę od wiary, dlaczego i w jakim sensie pytania tak postawione są... Przejdź do książki

Z czego jutro… Dialog

Jaka będzie przyszłość człowieka i społeczeństw? Na jakich fundamentach zostanie zbudowana? Wokół tych ogólnych pytań toczy się rozmowa znanej psychoanalityczki z jednym z najważniejszych myślicieli końca XX wieku. Zastanawiają się wspólnie nad: kulturowym dziedzictwem, w... Przejdź do książki

Marks. Marks i wolność

Autorom serii Wielcy filozofowie - Miniatury filozoficzne udało się zrealizować podjęty zamiar bezwzględnie. Seria ta stanowi doskonałe wprowadzenie do filozofii. Jest to powiązanie cytatów z komentarzem. Odwołują się wprost do licznych fragmentów podstawowych dzieł filozoficznych,... Przejdź do książki

Alvin Plantinga i spory o istnienie Boga

Dominacja empirycyzmu logicznego w połowie XX stulecia nie zapowiadała głębokiej zmiany, która miała nadejść w filozofii analitycznej. W 1980 roku, w jednym z artykułów w amerykańskim tygodniku `Times`, można było przeczytać: `[...] ma miejsce cicha... Przejdź do książki