Historia

Lubelska dzielnica zamknięta

Spis treści (działy):WstępŻydzi w okresie międzywojennymPod okupacjąGetto na Majdanie TatarskimRada Żydowska w LublinieRepresje i grabieżPraca przymusowaOpieka społecznaOpieka zdrowotnaCodzienność gettaW warunkach ekstremalnychZakończenie czytajŹródła i bibliografia Przejdź do książki

Czołgista. Z 11 Dywizją Pancerną od bitwy w Ardenach po dzień zwycięstwa

Kiedy 18 maja 1943 roku J. Ted Hartman wstępował do rezerw armii amerykańskiej, z pewnością nie przypuszczał, że półtora roku później będzie kierował czołgiem w czasie jednej z największych bitew drugiej wojny światowej.J. Ted Hartman... Przejdź do książki

Świat kultury staropolskiej. Teksty źródłowe i studia

Prezentowaną pracę można podzielić na dwie logicznie skonstruowane części. Jedna poświęcona została analizie starannie wybranych aspektów kultury staropolskiej, druga stanowi wybór tekstów źródłowych, szczególnie cennych jako materiał umożliwiający bezpośrednie zapoznanie się z mentalnością mieszkańców Rzeczpospolitej... Przejdź do książki

Prokosz Kronika Słowiańsko – Sarmacka

X wiek, krakowski arcybiskup Prokosz (Prohorius) spisuje swoją niezwykłą kronikę, zawierającą poczet trzydziestu dziewięciu królów i książąt Sarmacji wraz z opisem dziejów starożytnej i wczesnośredniowiecznej Lechii od około 1700 roku p.n.e. aż do czasów mu... Przejdź do książki

Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku.

Publikacja wydana po konferencji naukowej, która odbyła się we wrzesniu 2016 r. w Tarnobrzegu-Dzikowie, w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega, pod ogólnym tytułem "Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich XVI–XX wieku. Rozkwit – dzialalność – upadek –... Przejdź do książki

Strajk dzieci wrzesińskich z perspektywy wieku

Strajk dzieci ze szkoły we Wrześni stał się symbolem oporu przeciwko germanizacji Polaków w zaborze niemieckim. W niniejszej, zbiorowej publikacji przedstawiono kilkanaście artykułów pogrupowanych w trzy bloki tematyczne: Polityka germanizacyjna a społeczeństwo polskie, Polskie i... Przejdź do książki

Bitwa o Wrocław styczeń-maj 1945 r.

Bogate źródło wiedzy na temat walk w twierdzy, uzupełnione fotografiami i mapami, jednakże z uwagi na lata w jakich powstała ta publikacja, doskwiera nieco jej proradziecki wydźwięk. Przejdź do książki

Fryderyk Tadanier

Fryderyk Tadanier (1892–1960) jeden z czołowych krakowskich architektów modernistycznych międzywojnia, autor jedynego wieżowca w obrębie Plant, czyli budynku Komunalnej Kasy Oszczędności przy placu Szczepańskim. Jego domeną była architektura mieszkaniowa, ale projektował także budynki użyteczności publicznej... Przejdź do książki

Zmierzch bogów. Wspomnienia szwedzkiego ochotnika z 11 dywizji grenadierów pancernych Waffen-SS „Nordland” 1944-1945

Autor, jeden z wielu ochotników szwedzkich służących podczas II wojny światowej w Waffen-SS, spisał przekazane mu ustnie wspomnienia kolegi, Erika Wallina ze Sztokholmu który był dowódcą plutonu moździerzy w 3. kompanii batalionu rozpoznania dywizji "Nordland".... Przejdź do książki